Zysk operacyjny wyniósł 1,16 mln zł wobec 2,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,25 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 10,4 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2016 r. wyniósł 2,24 mln zł wobec 1,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Orion Investment S.A. to powiązane kapitałowo firmy deweloperskie z siedzibą w Krakowie. W grudniu 2015 r. przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od lutego 2009 r.

(ISBnews)