Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - Comarch odnotował 5,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 17,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 22,94 mln zł wobec 25,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 273,27 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 259,11 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 12,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 35,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 516,43 mln zł w porównaniu z 505,44 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 19,54 mln zł wobec 40,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1 132 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)