Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - Rafako odnotowało 3,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 11,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,94 mln zł wobec 7,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 406,3 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 415,18 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 7,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,93 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 740,56 mln zł w porównaniu z 695,27 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2016 r. wyniosła 4,42 mln zł wobec 24,55 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wzrost sprzedaży odnotowany w I półroczu 2016 roku był spowodowany głównie w następstwie wzrostu zaangażowania z tytułu realizacji kontraktu 'Jaworzno' (budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III). Sprzedaż Grupy rozpoznana z tytułu realizacji kontraktu 'Jaworzno' wyniosła 394 257 tys. zł i była o 163 656 tys. zł wyższa w stosunku do I półrocza 2015 roku, w którym wyniosła 230 601 tysięcy zł. Sprzedaż bloków i urządzeń energetycznych na rynku krajowym (z wyłączeniem projektu 'Jaworzno') wyniosła 135 501 tys. zł i była, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego niższa o 18 690 tysięcy zł (154 191 tys. zł w pierwszych sześciu miesiącach 2015 roku)" - czytamy w raporcie.

Na rynku krajowym sprzedaż urządzeń ochrony powietrza wyniosła 117 545 tys. zł i była o 41% niższa w stosunku do I półrocza 2015 roku. Spadek sprzedaży w tym asortymencie jest związany z zakończeniem w 2015 roku projektów dla spółek z grupy EDF Polska (o wartości około 770 mln zł) oraz brakiem nowych zamówień o znacznej wartości.

Spadek sprzedaży odnotowano również w asortymencie zespołów oraz części maszyn i urządzeń energetycznych. Na rynku krajowym sprzedaż wyniosła 6 282 tysiące zł i była o 83,2% niższa w stosunku do I półrocza 2015 roku, w którym wyniosła 37 348 tys. zł.

Udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży ogółem wyniósł 10,3%, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1 punkt procentowy. Wartość sprzedaży zagranicznej za I półrocze 2016 wyniosła 76 618 tys. zł i była o 18,3% wyższa od wartości sprzedaży zagranicznej za I półrocze 2015, w którym wyniosła 64 793 tys. zł. Wzrost sprzedaży zagranicznej dotyczył wszystkich grup asortymentowych za wyjątkiem bloków energetycznych i kotłów.

W I półroczu 2016 roku, w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, zmniejszyła się rentowność operacyjna działalności Grupy. Wskaźnik rentowności operacyjnej brutto na sprzedaży spadł do poziomu 7,4% i był nieznacznie niższy o 0,1 punktu proc. w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku, natomiast wskaźnik rentowności na działalności operacyjnej wyniósł 1,4% (wobec 2,2% za I półrocze 2015 roku), podano również.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG w upadłości układowej. W 2015 r. spółka miała 1,55 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)