Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień Rafako na dzień 30 czerwca br. wynosiła blisko 4,1 mld zł (wobec ok. 5,2 mld zł rok wcześniej), z czego na grupę Rafako przypadało ok. 1,1 mld zł, a na SPV Jaworzno ok. 3 mld zł, podała spółka.

"Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej Rafako na dzień 30 czerwca 2016 wynosiła blisko 4,1 mld zł. Największą część stanowi projekt Jaworzno - 3,43 mld zł, z czego 0,47 mld zł pozostało do realizacji przez jednostkę dominującą, a 2,96 mld zł poprzez spółkę celową SPV Jaworzno. Portfel zamówień nie uwzględnia kontraktu w Opolu (3,2 mld złotych przypadające na jednostkę dominującą zostało podzlecone w całości podmiotowi spoza grupy kapitałowej Rafako z czego do wykonania zostało 1,6 mld zł). Wszystkie zlecenia w strukturze portfela zamówień stanowią obecnie kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego" - czytamy w raporcie.

Na 2016 r. przypadało 1,1 mld zł w portfelu (0,4 mld zł Rafako i 0,7 mld zł SPV Jaworzno), na 2017 r. 1,8 mld zł (0,5 mld zł Rafako i 1,3 mld zł SPV Jaworzno), a na okres po 2017 r. 1,2 mld zł (0,2 mld zł Rafako i 1 mld zł SPV Jaworzno).

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG w upadłości układowej. W 2015 r. spółka miała 1,55 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)