Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - Wikana odnotowała 5,67 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 4,53 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,38 mln zł wobec 11 tys. zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,46 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 29,37 mln zł rok wcześniej.

"Kluczowa dla wyniku na działalności operacyjnej I półrocza 2016 r. okazała się być dyscyplina kosztowa wyrażona większą dynamiką spadku kosztu własnego sprzedaży względem spadku przychodów oraz zmniejszenie kosztów sprzedaży i zarządu względem okresu porównawczego. Jednym z najważniejszych zadań, jakie stawiamy przed sobą, jest dalszy wzrost skali działalności i uruchomienie kolejnych projektów deweloperskich. Stworzy nam to pole do dalszego wzrostu sprzedaży, który, na co liczymy, przełoży się na satysfakcjonujące wyniki spółki. W przygotowaniu mamy kolejne projekty, które planujemy sukcesywnie uruchamiać; w najbliższej perspektywie chcielibyśmy wystartować z inwestycją Osiedle Leszczyńskiego w Przemyślu" - powiedział prezes Robert Pydzik, cytowany w komunikacie.

Zarząd spółki ocenia, iż Wikana ma potencjał do znaczącego wzrostu przychodów. Wartość zawartych do 30 czerwca br. umów przedwstępnych i deweloperskich, dla których lokale nie zostały jeszcze przekazane klientom, wyniosła 24,6 mln zł. Gros z nich ma szansę zostać rozpoznanych w tegorocznych wynikach, podano także.

W I półroczu 2016 r. grupa sprzedała umowami deweloperskimi i przedwstępnymi 99 lokali, a umowami przenoszącymi własność - 75 lokali. Rok wcześniej grupa zawarła 97 umów deweloperskich i 67 umów przenoszących własność lokali.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2016 r. wyniosła 1,87 mln zł wobec 2,1 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie. W 2015 roku Wikana sprzedała 251 mieszkań.

(ISBnews)