Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - AAT Holding odnotował 0,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 4,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,26 mln zł wobec 5,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 46,44 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 43,82 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 62 tys. zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,71 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 85,84 mln zł w porównaniu z 79,78 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 4,35 mln zł wobec 11,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa AAT Holding S.A. produkuje systemy sygnalizacji pożarowej, systemy telewizji dozorowej oraz dostarcza nowoczesne urządzenia ochrony osób i mienia renomowanych światowych producentów. Spółka notowana jest na GPW od października 2015 r.

(ISBnews)