Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - Amica odnotowała 21,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 17,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 30,1 mln zł wobec 26,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 581,51 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 451,07 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 50 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 39,39 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 155 mln zł w porównaniu z 926,41 mln zł rok wcześniej.

EBITDA w I poł. 206 r. wyniosła 92,3 mln zł i była o 17% wyższa r/r.

"To najwyższe historycznie rezultaty finansowe, odnotowane w okresie pierwszych sześciu miesięcy roku. Co warto podkreślić, Amica zwiększyła skalę biznesu przy stabilnej marży netto (4,3%) i brutto (5,3%), rosnących przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej oraz przy stabilnych, bezpiecznych wartościach wskaźników płynności i zadłużenia" – czytamy w komunikacie.

"Konsekwentnie realizujemy strategię ekspansji produktowej i geograficznej. W minionym półroczu pozytywnie na pozycję konkurencyjną Amiki w Europie Zachodniej wpłynęła m.in. sfinalizowana w IV kwartale 2015 roku akwizycja brytyjskiej spółki CDA oraz wzrost sprzedaży na rynku niemieckim o 14% rok do roku, a na francuskim o 78%. W efekcie z kierunku zachodniego pochodziło już 40% przychodów przy wzroście wartości sprzedaży rok do roku o aż 65%" – powiedział wiceprezes Amiki ds. finansowych Wojciech Kocikowski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 75,06 mln zł wobec 44,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 088,67 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)