Zysk operacyjny wyniósł 9,79 mln zł wobec 9,04 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 9,88 mln zł wobec 9,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 26,3 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 24,9 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 2,53 mln zł wobec 1,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.
(ISBnews)