Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - Mediatel odnotował 0,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 4,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,55 mln zł wobec 19,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,87 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 36,92 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2016 r. wyniosła 0,45 mln zł wobec 372,9 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Mediatel jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym. Należy do Grupy Hawe.

(ISBnews)