Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - Arteria odnotowała 1,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 2,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,65 mln zł wobec 2,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,34 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 35,66 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 4,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 91,13 mln zł w porównaniu z 74,41 mln zł rok wcześniej. W raportowanym okresie wskaźnik EBITDA wyniósł 8,2 mln zł, wyższym w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego o 4,9%.

"Komentując wyniki finansowe grupy kapitałowej Arteria S.A w I półroczu 2016 roku, należy mieć na uwadze, iż był to okres porządkowania oraz integracji nowych aktywów z zasobami grupy kapitałowej Arteria S.A., co miało wpływ na osiągnięte parametry finansowe" - napisano w raporcie.

"Dzięki dokonanym w zeszłym roku akwizycjom dwóch spółek z branży, liczba stanowisk call center wzrosła do 2 200 stanowisk telemarketingowych, co rozszerzyło portfel klientów, zwłaszcza z branży energetycznej i telekomunikacyjnej. Wzrost organiczny stymulujemy projektem realizowanym dla globalnego klienta w segmencie marketingu internetowego na dziesięciu rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Jego skala systematycznie rośnie. Równocześnie realizujemy długoterminowe kontrakty dla dużych klientów utility, finansowej, wydawniczej i telekomunikacyjnej. Pozwala umacniać spółce pozycję lidera komercyjnego call center w Polsce co jest efektem długoterminowej polityki inwestowania przez nas w zaawansowane usługi klasy customer care" - powiedział prezes Marcin Marzec, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2016 r. wyniosła 0,68 mln zł wobec 1,96 mln zł straty rok wcześniej.

Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się w usługach outsourcingowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 176,56 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)