Erbud zawarł warunkową umowę z Outlet Center Bydgoszcz Retail Management na budowę budynku handlowo-usługowego "outlet" wraz z infrastrukturą techniczną za 37 mln zł netto, podała spółka.

"Przedmiot kontraktu: Budowa budynku handlowo-usługowego OUTLET wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną oraz drogami zewnętrznymi, miejscami parkingowymi, wjazdami i wyjazdami oraz całą niezbędną infrastrukturą techniczną zewnętrzną przy ul. Pilickiej w Bydgoszczy. [...] Terminy realizacji: 8 miesięcy od daty wejścia umowy w życie" - czytamy w komunikacie.

Spółka zastrzegła, że umowa wchodzi w życie z dniem przedłożenia generalnemu wykonawcy przez inwestora kompletnej dokumentacji projektowej robót wchodzących w zakres inwestycji oraz uzgodnienia przez strony w odrębnym porozumieniu wysokości wynagrodzenia za realizację wymaganych świadczeń wynikających z umowy oraz terminów ich realizacji.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2015 r. miała 1 763 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)