Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - BBI Development odnotowało 3,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 1,07 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,37 mln zł wobec 0,27 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,06 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 8,32 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2016 r. wyniosła 3,85 mln zł wobec 21,89 mln zł zysku rok wcześniej.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1997 r.

(ISBnews)