Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - Boryszew odnotował 31,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 6,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 88,61 mln zł wobec 19,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 388,13 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 1 564,04 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 67,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 33,03 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 851,71 mln zł w porównaniu z 3 056,44 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2016 r. wyniosła 14,37 mln zł wobec 28,3 mln zł zysku rok wcześniej.

"Przychody grupy kapitałowej Boryszew w I półroczu 2016 roku wyniosły 2 851,7 mln zł i były o 6,7% niższe od poziomu z analogicznego okresu roku ubiegłego. Spadek przychodów dotyczył głównie spółek metalowych i był w dużej mierze następstwem:

- spadku (w przeliczeniu na polskie złote) od 3 do 16% cen metali nieżelaznych stanowiący podstawowy składnik cen produktów,

- spadku przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów o ponad 269,6 mln zł,

- spadku wolumenów sprzedaży Grupy o 5,2% do poziomu 153 tys. ton" - czytamy w komunikacie.

Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający ok. 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m. in. grupa Maflow, AKT, Theyson oraz Elana, a także należące do grupy Impexmetal Huta Aluminium Konin, Hutmen, Baterpol, FŁT czy ZM.

(ISBnews)