Strata przed opodatkowaniem wyniosła 6,76 mln USD wobec 0,74 mln USD straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 310 tys. USD w r. fin. 2016 r. wobec 35 tys. USD rok wcześniej.

Prairie Mining Limited jest spółką eksploracyjno-wydobywczą realizującą projekt w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Spółka zakończyła program rozpoznawczy, a dokumentacja geologiczna sporządzona przez spółkę została zatwierdzona przez Ministra Środowiska. Tym samym Prairie uzyskała pierwszeństwo w ubieganiu się o koncesję wydobywczą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW we wrześniu 2015 r.

(ISBnews)