Działania te prowadzone są w ramach procesu restrukturyzacji grupy kapitałowej JSW, z wykorzystaniem trybu przewidzianego w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

"Przekazanie Jas-Mos-u do SRK to jeden z kluczowych elementów realizowanego przez zarząd spółki programu restrukturyzacji na lata 2016-2025. W Ruchu Jas-Mos wyeksploatowano już najbardziej efektywne złoża. Z powodu bardzo trudnej sytuacji finansowej JSW konieczne były zmiany, aby zapewnić pracownikom bezpieczną przyszłość. Z zakładem do SRK przejdzie także ok. 1 600 pracowników, którzy skorzystają z instrumentów osłonowych zawartych w Ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Większość (ok. 1 200 osób), to pracownicy, którzy będą mogli skorzystać z urlopów górniczych. Pozostali mają prawo do urlopów dla pracowników zakładu przeróbki węgla oraz do odpraw jednorazowych" - czytamy w komunikacie.

Pozostała w JSW część kopalni będzie od tej pory nosiła nazwę "Ruch Jastrzębie".

30 września br. walne zgromadzenie wspólników SRK wyraziło zgodę na nieodpłatne nabycie od JSW Ruchu "Jas-Mos" kopalni "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie". Wcześniej we wrześniu zgodę na to wyrazili akcjonariusze JSW.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)