"Kolejny dobry miesiąc za nami. Zarówno wartość udzielonych pożyczek, jak i liczba złożonych wniosków wzrosły w tym okresie. Również wartość złożonych wniosków jest na zadowalającym poziomie. Zgodnie z nową strategią, do końca roku chcemy być w ściśle określonym miejscu, dlatego koncentrujemy się na intensywnym rozwoju naszej działalności pożyczkowej. Mamy jeszcze bardzo duży potencjał do wykorzystania w tym obszarze" - powiedział prezes Klaudiusz Sytek, cytowany w komunikacie.

Aforti Finance S.A. we wrześniu 2016 r. udzieliła pożyczki o łącznej wartości 230 tys. zł (+110% r/r). Od początku roku firma udzieliła pożyczek na łączną kwotę 2 262 tys. zł, co stanowi wzrost o ok 96%. We wrześniu 2016 r. wartość złożonych wniosków była porównywalna z tym samym okresem zeszłego roku i wyniosła 2 680 tys. zł. Natomiast liczba złożonych wniosków wzrosła r/r o 5%, podano także.

Aforti Holding S.A. pełni funkcję spółki holdingowej dla dwóch kluczowych podmiotów, które oferują komplementarne usługi finansowe dla klientów o szerokim spektrum portfelowym oraz dla spółki Aforti Ac Sp. z o.o. prowadzącej działalność księgowo-rachunkową i rozliczeniową dla innych podmiotów w grupie. Od 2011 roku jest notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

(ISBnews)