"Zgodnie z naszą polityką dywidendową przekazaliśmy akcjonariuszom spółki 50% zeszłorocznego skonsolidowanego wyniku netto, co daje łączną kwotę 23,6 mln zł. Zrealizowaliśmy zatem jeden z celów, który zapowiadaliśmy w trakcie zeszłorocznej oferty publicznej. Chcemy, by do naszych akcjonariuszy trafiała dywidenda na poziomie 40-50% skonsolidowanego zysku netto, nie możemy wykluczyć, że może być ona większa. To jednak uzależnione jest od wielu czynników, w tym od naszych planów rozwojowych oraz aktualnej sytuacji rynkowej i makroekonomicznej" - powiedział wiceprezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.

Atal specjalizuje się w realizacji osiedli mieszkaniowych, pojedynczych budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Spółka zadebiutowała na GPW w czerwcu 2015 r. W 2015 roku Atal sprzedał 1 690 mieszkań.

(ISBnews)