Zmiany mają związek z zatwierdzeniem nowej długoterminowej strategii "MOL 2030".

Berislav Gaso pracuje Grupie MOL od 2010 r., pierwotnie w organach zarządczych INA. Od września 2015 r. zarządzał segmentem poszukiwań i wydobycia w grupie.

Oszkár Világi jest prezesem Slovnaft od 2006 r., a od 2011 r. jest członkiem rady dyrektorów MOL.

Nowa jednostka biznesowa usług konsumenckich będzie odpowiadać za realizację celu w strategii, w ramach którego MOL chce być dla klientów firmą pierwszego wyboru, która potrafi sprostać ich zróżnicowanym i zmiennym potrzebom poprzez zapewnienie odpowiedniej oferty produktów i usług. Docelowo w skład jednostki wejdzie segment detaliczny grupy.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrocheniczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)