Umowa obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz wykup gruntów w rejonie stacji Medyka.

"Termin realizacji umowy to 1 300 dni od daty podpisania umowy, nie później niż 20 maja 2020 r." - czytamy w komunikacie.

ZUE podało też, że w związku z zawarciem umowy portfel zamówień grupy kapitałowej osiągnął łączną wartość ok. 704 mln zł.

Na początku września spółka podała, że jej oferta na kwotę 41,5 mln zł netto (51 mln zł brutto) okazała się najniższa w postępowaniu przetargowym PKP Polskich Linii Kolejowych na prace inwestycyjne na przejściu granicznym Medyka - Mościska II.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2015 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 542 mln zł.

(ISBnews)