Zysk operacyjny wyniósł 7,47 mln zł wobec 7,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,53 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 20,93 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 17,59 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 18,39 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 65,56 mln zł w porównaniu z 61,97 mln zł rok wcześniej.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)