"W efekcie konsolidacji wyników finansowych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej banku w linii 'Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto' rozpoznano dodatkowe przychody w szacunkowej wartości około 100 mln zł. Przychody te są związane z realizacją w trakcie III kwartału 2016 r. dwóch transakcji sprzedaży składników majątku spółki zależnej banku, tj. Qualia Development Sp. z o.o." - podał bank w komunikacie.

Wartości oraz informacje zawarte w niniejszym raporcie mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej banku za III kwartał 2016 r., podano także.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)