"Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,53 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b Rozporządzenia nr 575/2013) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,40 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I" – czytamy w komunikacie.

Decyzja KNF podlega natychmiastowemu wykonaniu, zaznaczono w informacji.

"Bank był dotychczas zobowiązany do utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 0,71 pkt proc., który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiadało 0,53 pkt proc.)" - czytamy dalej.

Jednocześnie zarząd banku informuje, że na dzień otrzymania decyzji KNF utrzymuje fundusze własne na poziomie pozwalającym spełnić zalecane wymogi kapitałowe, wskazano również.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Bank jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)