Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) podjął uchwałę, na mocy której 448 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii B T-Bull zostało wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, poinformowała spółka.

"Zarząd spółki szacuje, że rozpoczęcie notowań przedmiotowych papierów wartościowych będzie miało miejsce nie później niż 10 listopada 2016 r. Informację o wyznaczeniu przez GPW pierwszego dnia notowania emitent przekaże odrębnym raportem bieżącym" - czytamy w komunikacie.

T-Bull to producent gier mobilnych. Obligacje spółki są notowane na Catalyst.

(ISBnews)