Według danych Eurostatu, na koniec drugiego kwartału 2016 roku dług publiczny w relacji do PKB w strefie euro wyniosła 91,2 proc., w porównaniu z 91,3 proc. na koniec pierwszego kwartału 2016. Wskaźnik liczony dla wszystkich 28 państw obniżył z 84,5 proc. w pierwszym kwartale 2016 roku do 84,3 proc.

W porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego roku dług publiczny w relacji do PKB spadł zarówno w strefie euro (z 92,1 proc. do 91,2 proc.), jak i całej Unii Europejskiej (od 87,5 proc. do 84,3 proc.).

Najwyższe wskaźniki zadłużenia na koniec drugiego kwartału 2016 roku odnotowano w Grecji, gdzie dług publiczny sięgał 179,2 proc. PKB. Kolejne były Włochy (135,5 proc.) i Portugalia (131,7 proc.). Po drugiej stronie rankingu uplasowała się Estonia (9,7 proc.), Luksemburg ( 22,0 proc.) i Bułgaria (29,4 proc.).

Polska zwiększyła swoje zadłużenie do 977,8 mld zł, co stanowi 53,8 proc. PKB. Jest to wzrost o 1,7 pp porównaniu do poprzedniego kwartału, natomiast w porównaniu do kwartału sprzed roku zadłużenie Polski wzrosło jeszcze mocniej, bo aż o 2,7 pp. To był czwarty najwyższy wzrost wśród wszystkich państw UE.  W drugim kwartale 2015 roku dług publiczny do PKB wynosił 51,1 proc.

W porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 roku, w trzynastu państwach członkowskich zarejestrowano podwyższenie długu do PKB na koniec drugiego kwartału 2016 roku, a w piętnastu spadek poziomu zadłużenia. Największe wzrosty wskaźnika odnotowano w Grecji (3,1 pp), Portugalii (2,8 pp) i na Łotwie (2,6 pp). Największe spadki odnotowano w Finlandii (-2,7 pp), w Irlandii (-2,6 pp) i na Węgrzech (-1,6 pp).

W porównaniu z drugim kwartałem 2015 roku relacja długu do PKB na koniec drugiego kwartału 2016 roku wzrosła w trzynastu krajach, a w piętnastu spadła. Największe wzrosty wskaźnika odnotowano w Grecji (9,7 pp), na Łotwie (3,7 pp), w Portugalii (2,9 pp) i Polsce (2,7 pp), a największe spadki odnotowano w Irlandii (-13,0 pp), Holandii (-3,3 pp) i na Węgrzech (-3,2 pp).

Dług publiczny jako proc. PKB w UE