"Zarząd BondSpot S.A. postanawia wyznaczyć dzień 28 października 2016 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu Catalyst 40 000 obligacji na okaziciela serii PP5-VI spółki Getin Noble Bank S.A., o łącznej wartości nominalnej 40 000 000 zł i jednostkowej wartości nominalnej 1 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Dzień ostatniego notowania został ustalony na 21 sierpnia 2023 r.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego.

(ISBnews)