Zysk operacyjny wyniósł 21,01 mln zł wobec 13,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 218,21 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 193,91 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 40,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 585,93 mln zł w porównaniu z 424,21 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 41,27 mln zł wobec 14,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Dom Development - jeden z największym deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2015 r. spółka sprzedała 2 383 lokale wobec 1 944 rok wcześniej.

(ISBnews)