Obligacje będą podlegać wykupowi w październiku 2020 r., a ich efektywne oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 4 pkt proc. w stosunku rocznym. Obligacje są zabezpieczone poręczeniem spółki Granbero Holdings Limited - jedynego wspólnika emitenta. Ghelamco będzie ubiegać się o wprowadzenie również tej serii obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst. Przewidywany termin wprowadzenia obligacji do obrotu to 10 listopada 2016 r., podano w komunikacie.

"Wraz z Ghelamco po raz kolejny świętujemy sukces. Dostarczyliśmy spółce w terminie pełne zakładane finansowanie. Na powodzenie oferty na pewno wpływ miała wysokość oprocentowania oferowanych papierów, ale również jakość samego emitenta. Uważamy spółkę Ghelamco Invest oraz grupę, w skład której wchodzi, za wiarygodnego partnera" - powiedział dyrektor Departamentu Emisji Instrumentów Finansowych Noble Securities Wojciech Gąsowski, cytowany w komunikacie.

W styczniu br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Ghelamco Invest w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach programu emisji obligacji, w którym łączna kwota nominalna obligacji emitowanych w okresie 12 miesięcy nie przekroczy 350 mln zł.

Ghelamco Poland to jeden z wiodących deweloperów i generalnych wykonawców działających na polskim rynku nieruchomości komercyjnych oraz lider zrównoważonego budownictwa w Polsce. Firma specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych powierzchni biurowych i magazynowych.

(ISBnews)