"Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przekazuje do wiadomości publicznej wstępne szacunki wybranych danych finansowych za 9 miesięcy 2016 r.: skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniesie około 4 786 mln złotych, w tym:
- EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 2 446 mln zł (kwota zawiera 532 mln zł przychodów z tytułu rekompensat KDT, w tym 148 mln zł z tytułu rozstrzygniętych sporów sądowych),
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 685 mln zł,
- EBITDA segmentu Obrót: 320 mln zł,
- EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 256 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie około 1 202 mln zł" - podano także.

Spółka zastrzegła, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy 2016 roku nastąpi 8 listopada 2016 r.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)