Zysk brutto wypracowany przez Grupę mBanku w III kwartale 2016 roku wyniósł 309,6 mln zł i był o 38,8% niższy w stosunku do wyniku II kwartału, podano w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 718,71 mln zł wobec 641,75 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 234,36 mln zł wobec 235,58 mln zł rok wcześniej.

"Zmiany w osiągniętych przez Grupę wynikach znalazły odzwierciedlenie w następujących wskaźnikach zwrotu na kapitale:
* ROE brutto na poziomie 10,2% (wobec 16,7% w II kwartale);
* ROE netto na poziomie 7,6% (wobec 12,8% w II kwartale)" - czytamy dalej.

Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy mBanku ukształtował się na poziomie 95,1%.

"Poziom wskaźników kapitałowych Grupy mBanku wzrósł po zaliczeniu 50% zysku wypracowanego w II kwartale do kapitału podstawowego Tier 1. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec września 2016 roku wyniósł 18,6%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 15,9%" - napisano także w raporcie.

Aktywa razem banku wyniosły 129,78 mld zł na koniec III kw. 2016 r. wobec 123,52 mld na koniec 2015 r.

W okresie I-III kw. 2016 r. bank miał 926,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 991,76 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 922,18 mln zł wobec 991,76 mln zł zysku rok wcześniej.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

(ISBnews)