"Zarząd spółki stwierdza, że cena zaproponowana w wezwaniu jest zgodna z wymogami ceny minimalnej, określonymi w art. 79 ustawy o spółkach publicznych. Niezależnie od powyższego, stosownie do wymogów art. 80 ust. 2 ustawy o spółkach publicznych, zarząd spółki stwierdza, że w jego ocenie, cena za akcje spółki zaproponowana w wezwaniu nie odzwierciedla rzeczywistej wartości spółki, gdyż nie uwzględnia w sposób pełny potencjału jej wzrostu. Uwzględniając więc długoterminowy okres inwestycyjny, nie odpowiada ona wartości godziwej spółki" - czytamy w stanowisku zarządu dotyczącym ceny w wezwaniu.

W połowie październiku Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 ogłosił wezwanie do sprzedaży nie więcej niż 1 327 375 akcji Mo-Bruk po cenie 15,3 zł za sztukę. Zapisy będą przyjmowane w terminie 7-22 listopada, zaś przewidywany dzień transakcji nabycia akcji to 25 listopada.

W wyniku wezwania Value FIZ Subfundusz 1 zamierza osiągnąć 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada 2 855 237 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, podano także.

Obecnie wzywający posiada 1 527 862 akcji spółki, uprawniających do wykonywania 1 527 862 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 35,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Mo-Bruk w kwietniu 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Głównym biznesem spółki jest przetwarzanie odpadów, grupa zajmuje się także m.in. budową dróg betonowych.

(ISBnews)