Comarch

Comarch uzgodnił przesunięcie terminu na spełnienie warunków przewidzianych w listach intencyjnych ws. przejęcia Geopolis oraz osiągnięcia porozumienia co do pozostałych warunków transakcji z 31 marca do 3 kwietnia br., podała spółka. W połowie marca Comarch podał, że podpisał listy intencyjne z Geopolis oraz ze wspólnikami tej spółki, mające na celu ustalenie warunków przeprowadzenia docelowych transakcji nabycia 100% udziałów w Geopolis i całości autorskich praw majątkowych do oprogramowania ERGO, należącego do Geopolis, a także dokapitalizowania Geopolis przez Comarch.

Elemental Holding

Elemental Holding odnotował 50,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 45,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Próchnik

Próchnik nie porozumiał się z Anną Marynowską w sprawie nabycia sklepu internetowego przedsiębiorcy (www.e-lady.pl) w wyniku upływu uzgodnionego pomiędzy stronami terminu zakończenia ustaleń dotyczących warunków planowanej transakcji, podała spółka. >>>>

Uzyskany w 2016 r. szacowany wynik finansowy netto Próchnika wynosi 282 tys zł, poinformowała spółka. >>>>

Farmacol

Farmacol odnotował 128,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 92,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ZCh Police

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) obejmą akcje nowej emisji spółki PDH Polska o łącznej wartości do 52 mln zł, podała spółka. >>>>

Energa

Energa uruchomiła w Gdańsku usługę wynajmu samochodów, w której dostępne są jedynie auta elektryczne. To pierwsza taka usługa w Polsce. >>>>

Sfinks Polska

Sfinks Polska przyjął "Strategię Grupy Sfinks na lata 2017-2022" w której zakłada m.in. dalszy rozwój restauracji pod marką Sfinks i dotychczasowych marek, podała spółka. Chce również zarządzać siecią restauracji nie mniejszą niż 400 lokali. >>>>

Cele strategiczne Grupy Sfinks Polska na lata 2017-2022 w zakresie parametrów finansowych to osiągnięcie średniego wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI) na poziomie 25%, wskaźnika dług finansowy/EBITDA na poziomie wyników skonsolidowanych w wysokości 3,5x oraz osiągnięcie i utrzymanie wskaźnika EBITDA/przychody na poziomie 15%, podała spółka. >>>>

Sfinks Polska planuje wydzielić część lokali z sieci Sphinx Restauracje pod nową markę i zamierza otworzyć 12-13 własnych lokali w nowej sieci w okolicach I poł. br., poinformował prezes Sfinks Polska Sylwester Cacek. >>>>

AmRest

AmRest podpisał umowę inwestycyjną z niemiecką Delivery Hero i polską Restaurant Partner Polska (RPP, prowadzącą platformę PizzaPortal.pl) w sprawie nabycia przez AmRest nowo wyemitowanych udziałów w RPP od Delivery Hero, podała spółka. Ponadto AmRest rozpocznie współpracę z serwisami zarządzanymi przez Delivery Hero w Czechach i na Węgrzech - DameJidlo.cz i NetPincér.hu, co wzmocni kanał sprzedaży z dostawą do domu w portfelu AmRest. >>>>

Sygnity

Jan Maciejewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Sygnity z dniem 31 marca 2017 roku, poinformowała spółka. Rada nadzorcza wskazała wiceprezesa ds. finansowych Jakuba Leśniewskiego jako pełniącego obowiązki prezesa od dnia 1 kwietnia 2017 r. do czasu powołania nowego prezesa, podano także. >>>>

Vistal Gdynia

Vistal Gdynia odnotował 8,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 14,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Aktualna wartość portfela zamówień grupy Vistal Gdynia przekroczyła 0,5 mld zł, co oznacza wzrost o 34% r/r, poinformował prezes Ryszard Matyka. Z tej kwoty 362 mln zł, czyli 72%, zostanie zrealizowane w 2017 r. >>>>

Vistal Gdynia rekomenduje niewypłacanie dywidendy za ub.r. w związku z koniecznością zaangażowania kapitału w działalność inwestycyjną, ale strategia spółki zakłada budowę trwałego potencjału dywidendowego, poinformował prezes Ryszard Matyka. >>>>

Murapol

Grupa Murapol podpisała przedwstępną umowę zakupu działki w Edynburgu,za 900 tys. GBP netto, poinformowała spółka. Na inwestycji o powierzchni ok. 0,1 ha, zlokalizowanej przy London Road, zostanie zrealizowany projekt deweloperski obejmujący ok. 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 2,1 tys. m2, podano także. >>>>

PBKM

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 21,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 8,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 23,59 mln zł, czyli wzrósł o 31% r/r. >>>>

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) najprawdopodobniej wypłaci dywidendę za 2016 r., wynika z wypowiedzi prezesa, współzałożyciela i istotnego akcjonariusza Jakuba Barana. >>>>

Kopex

Kopex przekazał do PKO banku Polskiego, pełniącego funkcję agenta płatności i agenta zabezpieczeń, środki w celu dokonania przedterminowej spłaty całkowitego zadłużenia z tytułu transzy C w łącznej kwocie 142,56 mln zł, poinformowała spółka. >>>>

GetBack

GetBack przydzielił obligacje na okaziciela serii JW oraz ME o łącznej wartości nominalnej 41,58 mln zł, a emisje doszły do skutku, podała spółka. >>>>

Konsorcjum Stali

Zarząd Konsorcjum Stali zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto za 2016 w wysokości 43,51 mln zł w całości na kapitał zapasowy, poinformowała spółka. Jednocześnie zarząd zarekomendował przeznaczenie niepodzielonego zysku netto za lata 2014-2015 w wysokości 3,45 mln zł w całości na kapitał zapasowy, jak również pokrycie dotychczas niepokrytej straty netto za lata ubiegłe 2008-2012 w wysokości 5,61 mln zł w całości z kapitału zapasowego, podano także. >>>>

Orco Property Group

Orco Property Group odnotowało 164,25 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 20,47 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Murapol

Murapol odnotował 126,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 66,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PKO BP

Oddział korporacyjny PKO Banku Polskiego (PKO BP) w Pradze rozpoczął dziś działalność. PKO Bank Polski, Czech Branch chce być bankiem pierwszego wyboru dla polskich spółek działających na rynku czeskim oraz bramą dla czeskich spółek wchodzących na rynek polski, podał bank. >>>>

Capital Park

Capital Park pracuje nad emisją euroobligacji na 25 mln euro, poinformował członek zarządu Marcin Juszczyk. >>>>

Uniserv-Piecbud

Uniserv-Piecbud rozpoczął publiczną ofertę obligacji trzyletnich serii B od przyjmowania zapisów, które przewidziano na okres 3-18 kwietnia, podała spółka. Wielkość oferty wyniesie do 10 mln zł. >>>>

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper odnotował sprzedaż 117 lokali w I kw. 2017 r. wobec 172 rok wcześniej, podała spółka. W tym samym czasie spółka rozpoznała w wyniku 15 lokali wobec 96 w pierwszych trzech miesiącach 2016 roku. >>>>

CCC

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2017 wyniosły ponad 317 mln zł i były wyższe o 50,2% r/r, podała spółka. Przychody za okres styczeń - marzec br. wyniosły ok. 721 mln zł i były wyższe o 34,8% niż rok wcześniej. >>>>

Neuca

Grupa Neuca będzie współpracowała z firmą Kamsoft, dostarczającą rozwiązania informatyczne na rynek medyczny, poinformowała spółka. Partnerstwo pomoże zwiększyć efektywność działań w obszarze opieki zdrowotnej, podano także. >>>>

PGNiG, PGG

Polska Grupa Górnicza (PGG) w ciągu najbliższych miesięcy ma rozpocząć przygotowanie do wejścia na giełdę. PGNiG Termika liczy na możliwość zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych w ciągu kilku lat, poinformował prezes PGNiG Termika Wojciech Dąbrowski. >>>>

PGNiG Termika jest nadal zainteresowana przejęciami aktywów ciepłowniczych na terenie Polski, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski. >>>>

PGNiG Termika może wkrótce podjąć decyzję w ramach przetargu na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski. >>>>

Polska Spółka Gazownictwa - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - planuje wydać ponad 260 mln zł na inwestycje w województwie świętokrzyskim w najbliższych latach, podała spółka. >>>>

Maxcom

Maxcom złożył prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), poinformowała spółka. >>>>

Open Finance

Zarząd Open Finance w związku z niedojściem do skutku emisji akcji serii E rozważa skierowanie akcji nowej emisji do inwestorów, którym przysługiwało roszczenie o zwrot ceny emisyjnej akcji serii E, podała spółka. >>>>

LPP

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2017 roku przez grupę kapitałową LPP wyniosły ok. 466 mln zł i były wyższe o ok. 12% r/r, podała spółka. >>>>

Wikana

Wikana zawarła 70 umów przenoszących własność lokali w I kw. br. wobec 44 rok wcześniej oraz 65 umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 51 w pierwszym kwartale 2016 r., podała spółka. >>>>

Budimex

Valivala Holdings B.V., spółka zależna Ferrovial Agroman International, sprzedała 1 mln akcji Budimeksu, co skutkuje zmniejszeniem udziału w spółce z 59,06% do 55,14%, podał Budimex. >>>>

Vantage Development

Grupa Vantage Development sprzedała 253 lokale w I kwartale br., co oznacza wzrost o 1,2% r/r, podała spółka. Jednocześnie grupa wydała w tym okresie 181 lokali. >>>>

Hawe

Rada wierzycieli Hawe Telekom uchwaliła zmianę zarządcę restrukturyzacyjnego na Wiesława Ostrowskiego w miejsce PMR Restrukturyzacje, podano w komunikacie. >>>>

Wirtualna Polska Holding

Orfe, akcjonariusz Wirtualna Polska Holding i podmiot zależny prezesa grupy Jacka Świderskiego, zgłosił kandydaturę Piotra Waltera na członka rady nadzorczej spółki, wynika z projektu uchwały na walne zgromadzenie zwołane na 26 kwietnia. >>>>

Alchemia

Huta Bankowa - spółka zależna Alchemii - otrzymała z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do 28,2 mln zł dofinansowania na projekt walcowania prętów długich wielkogabarytowych z obróbką bezpiecową, podała Alchemia. >>>>