Dom Development 

Warunek nabycia przez Dom Development nieruchomości inwestycyjnych w Warszawie oraz udziałów w spółce Mirabelle Investments spełnił się, podał deweloper. "Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy nie wykonał ustawowego prawa pierwokupu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w dzielnicy Żoliborz w Warszawie, które jest przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży zawartej przez spółkę w dniu 27 lipca 2017 r. z Acciona Nieruchomości Żoliborz. W rezultacie niewykonania przez prezydenta [...] przedmiotowego prawa pierwokupu spełnieniu uległ warunek ww. umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości oraz jeden z warunków zawartej w dniu 27 lipca 2017 r. przez Spółkę z Alicionak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz z Fasby Bears Sociedad Limitada z siedzibą w La Coruña, Hiszpania, warunkowej umowy sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Mirabelle Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wykupiła przed terminem obligacje o wartości 127,23 mln zł oraz 22,74 mln USD, poinformowała spółka. "W konsekwencji dokonania ww. wykupu, łączna wartość nominalna niewykupionych obligacji wyemitowanych przez JSW w ramach programu emisji wynosi obecnie 565,48 mln zł oraz 101,14 mln USD" - czytamy w komunikacie. W związku z dokonanym przedterminowym wykupem, obligatariusze wyrazili zgodę na zwolnienie części zabezpieczeń związanych z emisją obligacji obejmujących takich jak zastawy rejestrowe i hipoteki ustanowione na aktywach Kopalnii Węgla Kamiennego „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch Jastrzębie, oraz hipoteki ustanowione na siedzibie JSW w Jastrzębiu-Zdroju oraz hotelu Różany Gaj w Gdyni, podano także.

BOŚ

Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) podjęła uchwałę o powierzeniu Bogusławowi Adamowi Białowąsowi pełnienia obowiązków prezesa zarządu banku. Uchwała wejdzie w życie z dniem 11 września 2017 r., podała instytucja. >>>> 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ), wspólnie ze swoim współwłaścicielem, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i we współpracy z Lasami Państwowymi, uruchamia program finansowania budownictwa w tzw. drewnianym systemie szkieletowym, podał bank. "Budownictwo drewniane doskonale wpisuje się w proekologiczną misję banku. Program, z którym wychodzimy, skierowany jest do osób fizycznych, które chcą budować nie tylko oszczędniej, ale także ze zdrowych materiałów oraz z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań proekologicznych" - powiedział wiceprezes Dariusz Grylak, cytowany w komunikacie.

Orange Polska

Orange Polska celuje w zwiększenie sprzedaży usług komplementarnych - takich\, jak ICT, finanse, energia, smart care i sprzedaż sprzętu do łącznie ponad 1 mld zł w 2020 r., podał zarząd operatora. Plan strategiczny zakłada osiągnięcie ponad 300 mln zł przychodów z obszarów finanse, energia, smart care i sprzedaż sprzętu w 2020 r., co oznacza 20-krotny wzrost wobec 2016 r. Ponadto członek zarządu operatora Bożena Leśniewska wskazała, że plan zakłada podwojenie przychodów z sektora ICT do 2020 r. z ok. 350 mln zł przychodów w ub.r. 

Orange Polska oraz Tokida Investments zawarły umowę przyrzeczoną sprzedaży 100% udziałów spółki Multimedia Polska Energia, podała spółka. >>>> 

Ferrum

Ferrum zawarło porozumienie dotyczące spłaty zobowiązań względem Węglokoksu, poinformowała spółka. "Na mocy porozumienia strony ustaliły, że zobowiązania spółki wobec Węglokoks w wysokości ok. 17 mln zł, powiększone o odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych będą uregulowane w miesięcznych ratach płatnych począwszy od dnia 30 września 2017 r. do końca marca 2018 r. Strony porozumienia ustaliły również, że w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat w terminie i wysokości określonym w harmonogramie spłat, Węglokoks ma prawo postawienia całości przysługujących mu wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności, a także do skorzystania z uprawnienia do wypowiedzenia ww. umowy ramowej oraz umów wykonawczych ze skutkiem natychmiastowym" - czytamy w komunikacie.

Impel

Impel odnotował 6,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 12,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Polnord

Polnord Apartamenty, spółka w 100% zależną od Polnordu, zawarła z Korporacją Budowlana Dom (generalny wykonawca) umowę na wybudowanie dwóch budynków 12-piętrowych i jednej 15-piętrowej dominanty wraz z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym w Gdańsku przy ul. Rakoczego, pod nazwą „Studio Morena" za 74,4 mln zł netto, poinformowała spółka. "Rozpoczęcie robót budowlanych, w ramach których wybudowanych zostanie łącznie 382 lokali mieszkalnych nastąpi w III kwartale 2017 roku. Zakończenie całej Inwestycji planowane jest na IV kwartał 2019 roku. Wynagrodzenie dla generalnego wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu ww. umowy wynosi ok. 74,4 mln zł netto + podatek VAT"

>>> Zobacz też rekomendacje   

Robyg

Robyg wprowadził do sprzedaży 54 mieszkania w ramach najnowszego etapu osiedla Green Mokotów, które docelowo będzie się składało z 747 lokali, podała spółka. "Green Mokotów to osiedle skierowane do osób ceniących komfort życia, a znaczną jego część stanowią tereny zielone. Prestiżową lokalizację Green Mokotów i jego otoczenia docenią także inwestorzy - Robyg to sprawdzony od lat partner, oferujący mieszkania w dobrych cenach, wysokiej jakości i w doskonale zaprojektowanych, kompleksowych osiedlach, które stają się dobrze funkcjonującymi i wygodnymi dla mieszkańców integralnymi częściami miasta. Obecnie w sprzedaży jest łącznie ponad 2200 lokali, z czego 95% sprzedaje się na maksymalnie wczesnym etapie inwestycji. Coraz wyraźniejszą tendencją na rynku nieruchomości jest rosnący udział klientów gotówkowych. W grupie Robyg dokonują oni 40% transakcji, z czego część to zakupy inwestycyjne" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży Robyg Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.

4fun Media

Nova Group (Cyprus) Limited, Mayas Basic Concept Limited, Rafał Baran, Aneta Parafiniuk, Michał Parafiniuk, Dariusz Stokowski, działając w porozumieniu, wezwali do sprzedaży 182,9 tys. akcji 4fun Media, stanowiących 4,44% kapitału, po 6 zł sztuka, podał pośredniczący DM BOŚ. >>>> 

Atende

Atende odnotowało 1,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 3,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Selvita 

Prospekt Selvity został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z ofertą publiczną do 2,2 mln akcji serii H, podała spółka. >>>>  

PKN Orlen 

PKN Orlen chce wyemitować do 2 mln obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł w dniu 6 października, w ramach programu publicznych emisji skierowanych do inwestora indywidualnego, podała spółka. >>>> 

Elemental Holding

Przychody ze sprzedaży netto Grupy Elemental Holding wzrosły o ok. 50,5% r/r do ok. 673,52 mln zł w I poł. 2017 r., zaś zysk EBITDA w tym okresie zmniejszył się o ok. 4,6% do 35,82 mln zł, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. >>>> 

Erbud

Erbud odnotował 6,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 18,18 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Portfel zleceń Grupy Erbud miał wartość 2,2 mld zł na koniec czerwca br., co oznacza wzrost o 99,5% r/r, podała spółka. W lipcu i sierpniu Grupa Erbud podpisała kolejne 15 kontraktów o wartości 322,5 mln zł. >>>>  

Erbud ocenia, że rekordowy portfel zamówień bardzo dobrze rokuje na poziom sprzedaży w 2018 r., poinformował ISBnews prezes Dariusz Grzeszczak. W tym roku, biorąc pod uwagę przychody z I półrocza i pozostały do wykonania backlog, przychody mogą być wyższe r/r o kilka procent. >>>> 

CEZ

CEZ ESCO Poland B.V. złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad OEM Energy, podał urząd. >>>> 

Selena FM

Selena FM osiągnęła udział w rynku tureckim na poziomie 16%, poinformował general manager Selena Turcja Irfan Çetindamar. Grupa realizuje tu szeroko zakrojoną dystrybucję, posiada również nowoczesny zakład produkcyjny oraz wewnętrzne R&D.>>>> 

Energa, Enea 

Elektrownia Ostrołęka, należąca do dwóch spółek energetycznych - Energi i Enei - podpisała z prezydentem Ostrołęki umowę dotyczą rozbudowy istniejącej przeprawy mostowej na rzece Narew, podała Energa. Porozumienie określa udział spółki w realizowanej przez miasto inwestycji drogowej, która jest potrzebna do budowy elektrowni Ostrołęka C. Przeprawa mostowa przez rzekę została częściowo zamknięta decyzją prezydenta miasta 26 lipca 2016 roku. "Brak sprawnego mostu jest wielkim problemem w Ostrołęce. Wraz z Eneą, poprzez spółkę celową, zrealizujemy zobowiązania wobec miasta i będziemy finansowo wspomagać rozbudowę mostu na rzece Narew. Cieszymy się, że realizując tak ważną inwestycję jak elektrownia, jednocześnie wspieramy mieszkańców" - powiedział prezes Energi Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie. 

Comarch

Comarch został wybrany przez Orange Polska na dostawcę oprogramowania OSS (operational support system) przy realizacji projektu OSS4TTH (FTTH - Fiber-to-the-home), podała spółka.>>>>  

Bioton

Grupa Bioton jest obecnie w fazie przemian, co widoczne jest w wynikach finansowych, obciążonych zdarzeniami jednorazowymi, związanymi z tym procesem. W skali roku widać już odwrócenie negatywnych tendencji, poinformował prezes Rober Neymann. Bioton kontynuuje prace nad stworzeniem pierwszej polskiej insuliny analogowej.  >>>> 

Śląskie Kamienice

Śląskie Kamienice zadebiutują na NewConnect w czwartek, 7 września, podała spółka.>>>> 

PGNiG 

W średnim i długim terminie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) chce pozyskiwać gaz wyłącznie spoza Rosji, poinformował prezes Piotr Woźniak. >>>> 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) może w tym roku zaangażować się w małe złoże wydobywcze w Iranie. Decyzja o większym zaangażowaniu w tym kraju będzie zależała od ustaleń dotyczących finansowania, powiedział prezes Piotr Woźniak. >>>>  

Vistula Group, Bytom 

Vistula Group i Bytom złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na połączenie, podał Urząd. >>>>  

Agora

Grzegorz Kossakowski zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu Agory, podała spółka. Jednocześnie Agora-Holding zamierza zgłosić na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki kandydatury Anny Kryńskiej-Godlewskiej i Grzegorza Kani na członków zarządu. >>>>  

Inter Cars

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 21,7% r/r do 586,1 mln zł w sierpniu 2017 r., podała spółka. >>>>