Amica 

Jarosław Drabarek zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu Amiki ze skutkiem na 13 września 2017 roku z ważnych powodów osobistych, podała spółka. >>>> 

Energa  

Fitch Ratings nadał finalny rating na poziomie BB+ (EXP) dla emisji obligacji hybrydowych Energi w kwocie 250 mln euro, podała spółka. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje   

Pekao

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na nabycie przez Bank Pekao od Pioneer Global Asset Management S.p.A. 7 266 akcji Pekao Pioneer Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego, podał urząd. >>>>  

PGNiG

Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydowali o udzieleniu zgody dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od członków zarządu PGNiG S.A. w szczególności poprzez wystąpienie z wnioskami o zawezwanie do próby ugodowej, w związku z nieprawidłowym rozliczaniem umów handlowych z odbiorcami gazu, podała spółka w uchwałach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>>  

Elektrotim

Elektrotim odnotował 6,04 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półr. 2017 r. wobec 4,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Elektrotim spodziewa się dodatniego skonsolidowanego wyniku netto i skonsolidowanych przychodów w wysokości 250-300 mln zł w całym 2017 r., poinformował prezes Andrzej Diakun. >>>> 

Elektrotim liczy na poprawę marż w kolejnych okresach, jednak obecnie poprawa następuje powoli, a ryzykiem jest wzrost kosztów, poinformowal prezes Andrzej Diakun. "Mamy nadzieję, że marże poprawią się, wtedy kiedy będzie wyraźna nadwyżka popytu nad podażą. One już powoli się poprawiają, ale obawiam się, czy koszty nie będą szybciej rosły" - powiedział Diakun podczas konferencji prasowej.

KGHM Polska Miedź

- KGHM Polska Miedź przystąpił do Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, podała spółka. >>>> 

Pelion

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółkom: Pelion z dniem 29 września, Inwestycje Alternatywne Profit z dniem 3 października, Seka z dniem 3 października, podał urząd. >>>>   

Murapol

Murapol odnotował 31,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto pro forma przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r., podczas gdy w całym 2016 r. skonsolidowany zysk netto w tym ujęciu wyniósł 109,68 mln zł, podała spółka w raporcie. >>>>   

TIM

TIM odnotował 3,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 5,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

TIM zakłada, że spółka zależna 3LP odnotuje na koniec tego roku pozytywny wynik EBITDA, a w przyszłym roku przekroczy próg rentowności na poziomie zysku operacyjnego i zysku brutto, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Piotr Tokarczuk. >>>> 

Vistal Gdynia

Wierzyciele Vistal Eko i Vistal Offshore, spółek zależnych Vistal Gdynia, złożyli wnioski o ogłoszenie ich upadłości, podał Vistal. Ponadto spółka zależna Vistal Construction złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości.>>>> 

Master Pharm

Master Pharm odnotował 1,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półr. 2017 r. wobec 2,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Mercator Medical

Mercator Medical uruchomił zakład produkcyjny wyrobów z włókniny w Pikutkowie koło Włocławka, 5 km od posiadanego centrum logistycznego w Brześciu Kujawskim, podała spółka. Docelowo zakład ten ma generować 15 mln zł przychodów rocznie. >>>> 

Work Service

Work Service wyemituje 60 tys. obligacji o łącznej wartości do 60 mln zł do 31 października, w ramach programu oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych, podała spółka.>>>>  

Work Service przydzielił obligacje serii W o wartości nominalnej 20 mln zł, poinformowała spółka.>>>> 

Hawe

Hawe Telekom pozyskało w I półroczu br. nowe kontraktów o wartości blisko sześciokrotnie wyższej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, wynika z komunikatu spółki. >>>>  

Auto Partner

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 79,61 mln zł w sierpniu br., co oznacza wzrost o 26,55% r/r, podała spółka. Narastająco do sierpnia 2017 roku włącznie Auto Partner odnotował 31,32% wzrostu sprzedaży do 599,53 mln zł, podano także.  

Ronson Development

Ronson Development rozpocznie przedsprzedaż 145 mieszkań w II etapie osiedla Miasto Moje na warszawskiej Białołęce, podała spółka. W I etapie osiedla, który będzie gotowy na początku przyszłego roku, sprzedano już blisko 60% ze 191 mieszkań. Przedsprzedaż ruszy 16 września i potrwa do 7 października. Jednopokojowe mieszkanie dostępne będzie od 167 tys. zł, dwupokojowe - od 226 tys. zł, a lokum trzypokojowe - od 294 tys. zł. Najmniejsze kawalerki mają 27 m2, mieszkania dwupokojowe – 38 m2, lokale trzypokojowe zaczynają się od 49 m2, a czteropokojowe - od 75 m2, podano w komunikacie.

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper wprowadza do oferty 96 lokali w etapie Ib osiedla Lokum Vista w Krakowie, podała spółka. Budowa ruszyła wiosną tego roku, a zakończy się w III kw. 2018 r. "Obecnie w ofercie i w realizacji znajdują się etapy Ia i Ib - łącznie 245 lokali, które przewidziano do rozpoznania w wynikach finansowych Lokum Deweloper za 2018 r. Cała inwestycja obejmować będzie cztery etapy, które powstaną na działce o powierzchni 4,4 ha" - czytamy w komunikacie.

LiveChat Software

Prezes LiveChat Software Mariusz Ciepły, przewodniczący rady nadzorczej Maciej Jarzębowski i członek rady nadzorczej Jakub Sitarz kupili łącznie 30 tys. akcji spółki, czyli część akcji wystawionych na sprzedaż przez inwestora finansowego, płacąc po 45 zł za sztukę, poinformował LiveChat. >>>> 

Mirbud

Mirbud zawarł z Panattoni Development Europe umowę dotyczącą realizacji budynku magazynowego z pomieszczeniami technicznymi w Sosnowcu za 9,67 mln euro netto czyli ok. 40,68 mln zł netto, poinformowała spółka. "Przedmiotem umowy jest budowa budynku magazynowego z pomieszczeniami technicznymi i rezerwą pod części biurowe wraz z odpowiednio zagospodarowaną infrastrukturą w Sosnowcu w ramach Panattoni Park Sosnowiec. Łączna wartość kontraktu wynosi 9 670 000 euro netto co wg. średniego kursu NBP na dzień 19 maja 2017 r. wynosi 40 680 723 zł netto. Wartość kontraktu została obniżona o 3 184 000 euro netto względem kwoty podanej w liście intencyjnym ze względu na ograniczenie zakresu prac" - czytamy w komunikacie.

Mirbud otrzymał podpisaną przez PDC Industrial Center 45 umowę, dotyczącą generalnego wykonawstwa centrum dystrybucyjnego Castoramy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kiełminie w gminie Stryków o wartości 22,35 mln euro netto (ok. 95,58 mln zł), poinformowała spółka. "Przedmiotem umowy jest budowa budynku magazynowego oraz pomieszczenia biurowo-socjalnego w Kiełmini gmina Stryków. Łączna wartość kontraktu wynosi 22 350 000 euro netto co wg. średniego kursu NBP na dzień 23 sierpnia 2017 r. wynosi 95 584 245 zł netto. Wartość kontraktu ustalana jest dla fazy I – 12 350 000 euro i fazy II – 10 000 000 euro" - czytamy w komunikacie. 

Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK chce mieć 1 mln klientów korzystających z "Konta Jakie Chcę" na koniec półrocza 2018 r. Bank liczy także na dynamiczny wzrost liczby klientów korzystających z Kantoru BZWBK 24 - do 500 tys. osób w ciągu dwóch lat z 223 tys. klientów obecnie, poinformowali przedstawiciele banku. >>>>

Trakcji PRKiI 

Rada nadzorcza Trakcji PRKiI podjęła uchwałę, na mocy której powołała Macieja Sobczyka na stanowisko wiceprezesa z dniem 14 września 2017 r., poinformowała spółka. >>>> 

XTPL

XTPL spodziewa się pierwszych przychodów z komercjalizacji swojej technologii w przyszłym roku, zaś zysków spółka oczekuje w 2019 r., poinformował prezes Filip Granek. >>>>  

Elektrobudowa

Elektrobudowa podpisała z Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure, Inc. aneks do umowy na wykonanie wraz z dostawami instalacji elektrycznych i teletechnicznych, związanych z budową Systemu Obrony Przeciwrakietowej Aegis, podała spółka. Łączna wartość robót zleconych w ramach umowy wynosi obecnie 13,1 mln USD netto. >>>> 

Atlas Estates

Atlas Estates odnotował 0,67 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. kw. 2017 r. wobec 1,01 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Alior Bank

Zarząd Alior Banku zdecydował o rozpoczęciu procesu budowy księgi popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych o wartości do 400 mln zł. Bank rozważa emisję w październiku, ale zastrzega, że zarówno jej termin, jak i wartość będą zależały od sytuacji na rynku obligacji, podał bank.