PKN Orlen, Nextbike Polska

Nextbike Polska zawarł z Polskim Koncernem Naftowym Orlen umowę na zakup i późniejszą obsługę 35 stacji rowerowych z 350 rowerami oraz 1 stacji rowerów elektrycznych wraz z 10 rowerami na stacjach PKN Orlen, podała spółka. W Warszawie powstanie 10 stacji rowerów standardowych oraz 1 stacja rowerów elektrycznych, po 5 stacji rowerów standardowych w Łodzi, we Wrocławiu i w Białymstoku, 6 stacji w Lublinie i 4 stacje w Katowicach.

J.W. Construction

J.W. Construction odnotował 3,54 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2017 r. wobec 26,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa J.W. Construction w oparciu o posiadany bank ziemi chce przystąpić w kolejnych latach do realizacji 17 nowych projektów deweloperskich i aparthotelowych o powierzchni prawie 151 tys. m2, poinformowała spółka w raporcie.>>>> 

Wikana

- Wikana odnotowała 3,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 5,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje    

BOŚ

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 23,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 1,17 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Celon Pharma

Celon Pharma odnotowała 13,43 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2017 r. wobec 22,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Obiecujące wyniki projektów naukowo-badawczych umożliwią Celon Pharmie formalne rozpoczęcie rozwoju klinicznego dla trzech kandydatów na lek do końca 2017 r., podała spółka. >>>> 

Robyg

Robyg otrzymał pozwolenie na budowę IV etapu inwestycji Stacja Nowy Ursus w Warszawie. Kolejna faza osiedla, która jest już w sprzedaży, składa się z 227 lokali w metrażach od 32 m2 do 80 m2, podała spółka. "Prace budowlane w nowym etapie planowo rozpoczęły się w III kw. 2017, a ich zakończenie przewidziane jest w IV kw. 2018. W inwestycji Stacja Nowy Ursus docelowo powstanie ponad 1 000 lokali o łącznej powierzchni ok. 51,5 tys. m2 - oprócz mieszkań przewidziana jest pełna infrastruktura handlowa i usługowa" - czytamy w komunikacie.

PKO BP

PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro, terminie zapadalności ustalonym na 27 sierpnia 2024 roku oraz z marżą o 28 pb ponad EUR Mid-Swaps, podał bank. To trzecia benchmarkowa emisja listów zastawnych denominowanych w euro przez PKO BH, a popyt był niemal trzykrotnie wyższy niż wartość emisji. "W procesie budowy księgi popytu 112 inwestorów z 19 krajów złożyło deklaracje nabycia na łączną kwotę blisko 1,5 mld euro. Listy zastawne zostaną wyemitowane 27 września 2017 roku i będą notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie" - czytamy w komunikacie. 

Tauron Polska Energia 

Tauron Dystrybucja – spółka zależna Taurona Polskiej Energii – zmodernizuje rozdzielnię 110 kV w stacji elektroenergetycznej Oborniki Śląskie z wykorzystaniem komunikacji cyfrowej, podała spółka. Zakończenie projektu, w wyniku którego powstanie pierwsza w Polsce cyfrowa stacja elektroenergetyczna, przewidziane jest na koniec listopada 2018 r. >>>> 

Krka

Krka założy spółkę joint venture w Chinach, w której będzie posiadać większościowy udział, w celu rozwoju na tamtejszym rynku, podała spółka. >>>> 

Macro Games

Macro Games podpisało list intencyjny ws. przejęcia Rolling Games, ukraińskiej spółki zajmującej się produkcją gier na urządzenia mobilne, podało Macro Games. >>>>  

Stelmet

Stelmet sprzedał w bieżącym roku obrotowym (kończącym się 30 września) już ok. 105 tysięcy ton pelletu wobec 91 tys. ton tego paliwa rok wcześniej, poinformował wiceprezes Przemysław Bieńkowski. >>>> 

KBJ

KBJ chce inwestować w rozwój oprogramowania i ekspansję zagraniczną, poinformował prezes Artur Jedynak. W tym celu nie wyklucza emisji akcji skierowanej do inwestorów instytucjonalnych. >>>> 

Columbus Energy

Columbus Energy podpisał umowę z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska na przygotowanie i przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie jej akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z NewConnect, podała spółka. Firma liczy na przeniesienie notowań na główny rynek w ciągu kilku miesięcy. >>>> 

Torpol

Torpol zawarł z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zamówienia częściowego nr 1 pn. "Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa - Czeremcha – Hajnówka" za 173,4 mln zł netto tj. 213,3 mln zł brutto, podała spółka. >>>> 

Dino Polska

Dino Polska podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji o wartości do 500 mln zł, podała spóła. W związku z programem spółka zawarła z mBankiem umowę dealerską oraz umowę agencyjną i depozytową. >>>> 

Vistal Gdynia 

Vistal Gdynia otrzymał od Bank BGŻ BNP Paribas pisma zawierające wypowiedzenia umów kredytowych i wezwania do spłaty zadłużenia, podała spółka. >>>> 

Vistal Gdynia otrzymał od ING Banku Śląskiego informację o zablokowaniu w trybie natychmiastowym wszystkich limitów kredytowych, a od Banku Ochrony Środowiska oświadczenie o rozwiązaniu umowy o linię faktoringową z prawem regresu, udzieloną spółce zależnej Vistal Ocynkowania, podała spółka. >>>>