Polion 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczyła akcje Polionu z obrotu od piątku, 29 września, br., poinformowała giełda. "Na podstawie § 31 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 pkt 3) regulaminu giełdy, w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce Pelion S.A. zezwolenia na przywrócenie akcjom tej spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), zarząd giełdy postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 29 września 2017 r. akcje spółki Pelion" - czytamy w uchwale GPW.


>>> Zobacz też rekomendacje   

Grupa AB 

Obligacje Grupy AB serii AB03 200622 o wartości 75 mln zł zadebiutują na Catalyst w środę 27 września, podała spółka. „Jednocześnie postanowiono określić dla ww. obligacji:
- dzień ostatniego notowania – 7 czerwca 2022 r.
- jednostkę obrotu – 1 szt.,
- jednostkę obligatoryjną – 10 szt.,
- symbol – ABE0622" – czytamy w komunikacie. 

PZ Cormay

PZ Cormay dokonał przydziału 13 481 054 akcji serii L w ramach oferty publicznej realizowanej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego w lipcu, podała spółka. "Zgodnie z ww. prospektem, niezwłocznie po dokonaniu przydziału (spodziewany termin to 27 września 2017 r.) na rachunku papierów wartościowych spółki zapisanych zostanie 16 851 352 zdematerializowanych akcji wyemitowanych przez Orphée SA z siedzibą w Plan-les-Ouates Genewa, Szwajcaria, o wartości nominalnej 0,10 CHF każda, oznaczonych kodem ISIN CH0197761098, stanowiących wkłady na subskrybowane akcje serii L" – czytamy w komunikacie. 

Sfinks Polska

Sfinks Polska złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie nabycia części mienia Grupy Żywiec – sieci franczyzowej "Piwiarnie Warki", podał Urząd. >>>> 

Vistal Gdynia

Vistal Gdynia otrzymał pismo od firmy Metrostav, zawierające odstąpienie od umowy na wykonanie 16 obiektów mostowych w ramach budowy drogi S7 Gdańsk - Elbląg, podała spółka. "Jednocześnie Mestrostav wezwał do zapłaty kar umownych w wysokości 8 116 294,93 zł w związku z nieprawidłową realizacją kontraktu. Zarząd spółki analizuje zasadność odstąpienia od umowy oraz naliczenia kar" - czytamy w komunikacie. 

Dekpol

Dekpol zawarł z Atrium Poland 1 Targówek 2 umowę na roboty budowlane w związku z przebudową i rozbudową centrum handlowego CH Atrium Targówek w Warszawie, podała spółka. >>>> 

PGNiG

Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydują o zmianie statutu spółki uwzględniającą „realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogących trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność ekonomiczną działalności spółki, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski", wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zwołane na 21 października. >>>>    

Echo Investment 

Echo Investment, wraz z większościowym akcjonariuszem, rozważają zwiększenie liczby akcji spółki znajdujących się w wolnym obrocie w drodze oferty do inwestorów instytucjonalnych, podało Echo zaznaczając, że samo nie ma potrzeby pozyskania dodatkowego kapitału w drodze emisji nowych akcji. >>>> 

Venture Inc

Oferta do 15 mln nowych akcji serii G Venture Inc, skierowana do inwestorów instytucjonalnych rozpocznie się w czwartek od budowy księgi popytu. Spółka chce w ramach oferty pozyskać ok. 35 mln zł na inwestycje kapitałowe wraz z przeniesieniem notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) z NewConnect, wynika z prospektu emisyjnego. >>>> 

Vivid Games

Vivid Games odnotował 0,86 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2017 r. wobec 2,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Vivid Games zakłada, że kolejne gry mobilne free-2-play, które wejdą do portfolio od IV kwartału bieżącego roku mają szansę osiągnąć znacznie większy sukces niż poprzednie tytuły, łącznie z dotychczas sztandarową produkcją studia - "Real Boxing", poinformował prezes Vivid Remigiusz Kościelny. >>>> 

4Mobility

4Mobility i Audi nawiązały strategiczną współpracę, której efektem będzie uruchomienie usługi car sharing w Poznaniu oraz powiększenie floty 4Mobility o minimum 30 aut, podała spółka. Wdrożenie usług car sharing w Poznaniu planowane jest w najbliższych miesiącach. >>>> 

iFun4all

iFun4all zaprezentuje wydawcom grywalną wersję gry o roboczym tytule Blind'n'Bluff podczas Game Connection w Paryżu na początku listopada, podała spółka. >>>>   

PKN Orlen

PKN Orlen podpisał z Siemens Polska długoterminową umowę serwisową dla pięciu turbozespołów Zakładowej Elektrociepłowni PKN Orlen w Płocku, poinformowała spółka. >>>> 

GPW 

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, polegającej na powołaniu na prezesa Marka Dietla, podała Komisja. >>>>   

IMS 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie IMS przyjęło program motywacyjny III na lata 2018-2020, oparty o opcje menedżerskie, dla członków zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek grupy kapitałowej, poinformowała spółka. >>>>