11bit studios 

11bit studios odnotowało 0,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ulma Construccion Polska

Ulma Construccion Polska odnotowało 6,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 360,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 139 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

W ramach opracowywanej obecnie strategii na lata 2017-2030 Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) będzie chciała założyć m.in. zwiększenie wydobycia i sprzedaży węgla do poziomu powyżej 18 mln ton netto w 2030 roku oraz stabilizację produkcji i sprzedaży koksu na poziomie powyżej 3,4 mln ton w latach 2017-2030, podała spółka. >>>> 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) nie wyklucza wypłaty dywidendy za 2017, ale decyzje podejmie po I kw. 2018 r., poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon. >>>>  

Nakłady na inwestycje Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) w kolejnych latach będą przekraczać 1 mld zł, a w 2018 r. powinny wynieść 1,3 mld zł, poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon. "W kolejnych latach capex powinien wynieść powyżej 1 mld zł, co pozwoli nam zwiększyć moce produkcyjne do 18 mln ton rocznie w 2030 r. Ponad połowa nakładów będzie przeznaczona na nowe inwestycje. W przyszłym roku nakłady powinny wynieść ok. 1,3 mld zł" - powiedział Ozon podczas konferencji prasowej. W tym roku nakłady inwestycyjne wyniosą ok 850 mln zł, dodał.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) rozważa przeprowadzenie emisji obligacji denominowanych w dolarach na rynku amerykańskim o wartości 500 mln USD, poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon. >>>> 

Polwax

Polwax odnotował 8,09 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 8,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Wikana

Wikana odnotowała 1,31 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

KCI 

KCI odnotowało 0,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Ipopema Securities

Ipopema Securities odnotowała 0,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Alumetal 

Alumetal odnotował 14,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 15,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Alumetal uważa, że planowane w ramach nowego programu opcji menedżerskiej uzyskanie 117,4 mln zł EBITDA i 86,2 mln zł znormalizowanego zysku netto w 2018 r. jest celem ambitnym, ale realnym do zrealizowania, wynika z wypowiedzi prezesa Szymona Adamczyka. >>>>  

Alumetal planuje uruchomienie produkcji w nowym zakładzie w Gorzycach w I połowie 2018 r. i liczy również na zwiększenie kontrybucji ze strony zakładu na Węgrzech, gdzie następuje zwiększenie mocy produkcyjnych, wynika z wypowiedzi prezesa Szymona Adamczyka. >>>> 

KGHM Polska Miedź, Grupa Azoty 

KGHM Polska Miedź i Grupa Azoty podpisały list intencyjny na rzecz współpracy w obszarze badawczo-rozwojowym, poinformowały spółki. Porozumienie o współpracy dotyczy rozwoju technologii w obszarze przetwórstwa surowców mineralnych metodami fizycznymi, chemicznymi i termicznymi.>>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje  

Wittchen

Wittchen odnotowało 5,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

TIM 

TIM odnotował 1,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

PCC Exol

PCC Exol odnotował 6,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Action

Action w restrukturyzacji przystąpiło do prac związanych z opracowaniem danych i informacji uzasadniających propozycje restrukturyzacji swych zobowiązań finansowych w celu ich prezentacji wierzycielom, podała spółka. >>>>

Unibep 

Unibep podpisał z Mill-Yon Gdańsk (spółka wchodząca w skład międzynarodowego holdingu ILDC) umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego przy ul. Ostrobramskiej/Rodziewiczówny w Warszawie, poinformowała spółka. Wynagrodzenie ryczałtowe Unibepu wynosi 54 mln zł netto. >>>> 

Benefit Systems

Fit Invest, spółka zależna Benefit Systems, zawarł z Ireneuszem Sękiem umowę zobowiązującą sprzedaży akcji, w ramach której Fit Invest 2 stycznia 2018 r. nabędzie prawo 33,94% akcji spółki Fabryka Formy za 12 mln zł, podał Benefit Systems. >>>> 

Bloober Team

Bloober Team podpisał z DJ2 Entertainment umowę-memo, na podstawie której DJ2 Entertainment będzie podejmować działania producenckie w celu stworzenia produktów franczyzowych związanych z grą "Layers of Fear", poinformowała spółka. >>>> 

IMC

IMC odnotowało 27,77 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2017 r. wobec 17,12 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa podpisał z Libra Business Centre II umowę o roboty budowlane na budynek biurowy pod roboczą nazwą Libra Business Centre II w Warszawie za 38,8 mln zł netto, poinformowała spółka. Termin realizacji wynosi 17 miesięcy od dnia podpisania umowy, podano. 

Awbud

Awbud podpisał z Vista Development umowę na ukończenie realizacji II etapu osiedla Nowa Papiernia we Wrocławiu za 29,3 mln zł netto, poinformowała spółka. "Przedmiotem kontraktu jest ukończenie realizacji II etapu osiedla Nowa Papiernia, powstającego we Wrocławiu, u zbiegu ulic T. Kościuszki, J. Piłsudskiego, Komuny Paryskiej oraz I. Prądzyńskiego. Kontrakt opiewa na łączną kwotę 29,3 mln zł netto. Prace budowlane rozpoczną się w listopadzie br., zaś ich zakończenie przewidziano na połowę lutego 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Ronson Development

Ronson Development rozpoczął przedsprzedaż 111 mieszkań w ramach IV etapu osiedla Panoramika w Szczecinie, poinformowała spółka. W pierwszych trzech etapach Panoramiki sprzedano już ponad 85% mieszkań, a w przyszłym roku Ronson planuje uruchomić tam kolejną inwestycję. "Szczecin staje się dla nas coraz ważniejszym rynkiem. Jeszcze 3-4 lata temu zakładaliśmy tam roczną sprzedaż na poziomie około 30-40 lokali, natomiast w tym roku sprzedaliśmy w Panoramice już 89 mieszkań, a rok się jeszcze nie zakończył. Ten sukces sprzedażowy zachęca nas do kolejnych inwestycji w tym mieście. W przyszłym roku planujemy uruchomić w Szczecinie zupełnie nowy projekt" - powiedział dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Ronson Development Andrzej Gutowski, cytowany w komunikacie.

Open Finance

Grupa Open Finance otworzy 25 placówek franczyzowych w 2018 r. Będą one obejmowały 3 marki: największego pośrednika finansowego Open Finance, pośrednika nieruchomościowego Home Broker oraz brokera ubezpieczeniowego Open Brokers. Pierwsze oddziały franczyzowe zostaną uruchomione pod koniec stycznia przyszłego roku, a w perspektywie 5-letniej ma ich być docelowo 150, podał Open Finance. "Szacujemy, że w pierwszym roku naszej inicjatywy franczyzowej będziemy w stanie już wygenerować zysk dla Grupy. W kolejnych latach - wraz z rozwojem placówek partnerskich - chcemy osiągnąć pułap kilka milionów złotych. Jeżeli chodzi o koszty, to dzięki wielkości Grupy i skali jej działania, w naturalny sposób wykorzystujemy zaplecze dostępne dzisiaj w naszych spółkach, co z pewnością jest sporą oszczędnością i daje nam przewagę" - powiedział dyrektor zarządzający franczyzą Grzegorz Dul, cytowany w komunikacie.

PBG

PBG zakończyło przed zakładanym terminem budowę kopalni ropy naftowej w Radoszynie (lubuskie), poinformowała spółka. To kolejna kopalnia zrealizowana przez Grupę PBG dla PGNiG. Zakładana wydajność kopalni to produkcja 80 ton ropy na dobę i 615 Nm3 gazu na godzinę. >>>>  

PKN Orlen

PKN Orlen nie ma planu sprzedaży Anwilu i chce zostać istotnym graczem w polskiej chemii, zadeklarował prezes PKN Orlen Wojciech Jasiński. >>>>

Dom Development

Zarząd Dom Development (DD) zdecydował o uruchomienie programu emisji obligacji o łącznej wartości nieprzekraczającej 400 mln zł, podała spółka. Limit programu ma charakter odnawialny. Zarząd zawarł także umowę programową z Domem Maklerskim Trigon oraz Trigon Investment Banking, zgodnie z którą obligacje mogą być emitowane przez spółkę w ramach różnych serii przez okres 10 lat od podpisania umowy. 

Budimex

Oferta Budimeksu została wybrana przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstokujako najkorzystniejsza w przetargu na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku miasta Łomża i obejścia m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego,poinformowała spółka. Wartości oferty to 28,77 mln zł netto. >>>> 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach wybrał ofertę konsorcjum Budimex i Ferrovial Agroman SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, poinformowała spółka. Wartość kontraktu to 734,85 mln zł netto, a Budimex ma 95% udział w konsorcjum, dodano. "Termin rozpoczęcia: w ciągu 180 dni od otrzymania listu akceptacyjnego; Termin zakończenia: w ciągu 740 dni od daty rozpoczęcia prac" - czytamy w komunikacie.