Medicalgoritmics 

Medicalgoritmics odnotowało 11,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 5,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Comp 

Comp odnotował 0,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 3,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

>>> Zobacz też rekomendacje   

Basel Olten Pharm

Basel Olten Pharm realizuje plan ekspansji zagranicznej, której celem jest m.in. dywersyfikacja źródeł przychodów. W perspektywie dwóch lat spółka planuje debiut na głównym parkiecie warszawskiej GPW. W związku z dynamicznym rozwojem rynku zdrowia i urody Basel nie wyklucza przejęć w segmentach pokrewnych do kosmetycznego, poinformowała ISBnews dyrektor generalna Katarzyna Warzecha. >>>>   

Enea 

Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej w grupie kapitałowej Enei wzrosło o 73,9% r/r do 5,84 TWh w III kw. 2017 r., podała spółka. W okresie I-III kw. wytwarzanie wzrosło o 49,3% r/r do 15,18 TWh.
Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych wzrosło w III kw. o 327% r/r do 491 GWh, a w I-III kw. o 242% do 1,34 TWh.
Sprzedaż energii wzrosła o 62,8% r/r do 6,63 TWh w III kw. i o 40,3% r/r do 17,68 TWh w I-III kw.
Wytwarzanie ciepła brutto wzrosło o 131,7% r/r do 1 066 TJ w III kw. 2017 r. i o 37,1% r/r do 4 790 TJ w okresie I-III kw.
Sprzedaż ciepła wzrosła o 178,1% r/r do 915 TJ w III kw. W I-III kw. 2017 r. sprzedaż ciepła wzrosła o 48,5% r/r do 4 326 TJ.   

Enea odnotowała 204,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 233,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Enea podtrzymuje, że cała grupa zrealizuje ponad 4 mld zł nakładów inwestycyjnych w 2017 r., poinformował prezes Mirosław Kowalik. >>>> 

Gobarto

Rada nadzorcza Gobarto podjęła uchwałę ws. powołania Dariusza Formeli do zarządu spółki VI kadencji, powierzając mu ponownie pełnienie funkcji prezesa zarządu, podała spółka. >>>>  

ATM Grupa

ATM Grupa odnotowała 13,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 6,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Griffin Premium RE.

Griffin Premium RE.. odnotował 8,3 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 3,36 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  >>>> 

IMS

IMS odnotował 1,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Lubelski Węgiel Bogdanka

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 31,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 45,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Produkcja węgla handlowego Lubelskiego Węgla Bogdanka spadła o 10,1% r/r do 2 154 tys. ton w III kw. 2017 r., podała spółka. W okresie I-III kw produkcja wyniosła 6 712 tys. ton i była o 0,4% wyższa r/r. >>>> 

Lubelski Węgiel Bogdanka zakłada, że wyprodukuje 9 mln ton węgla w 2017 r., a uzysk na koniec roku utrzyma się na poziomie zbliżonym do osiągniętego w okresie I-III kw., poinformował prezes Krzysztof Szlaga. >>>>  

Lubelski Węgiel Bogdanka zakłada, że w tym roku zrealizuje nakłady inwestycyjne w wysokości niewiele poniżej planowanych 386 mln zł, poinformował prezes Krzysztof Szlaga. >>>> 

Mercor

Mercor pozyskał zamówienia w wysokości ok. 29 mln zł w październiku 2017 r., co oznacza wzrost o 39% r/r, poinformowała spółka. >>>> 

Vivid Games

Vivid Games odnotował 0,85 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2017 r. wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Cherrypick Games

Cherrypick Games zadebiutuje na NewConnect w piątek, 24 listopada, podała spółka. >>>> 

PGNiG, PSG 

Polska Spółka Gazownictwa - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - odnotowała 1 050 mln zł zysku netto w okresie I-III kw. 2017 r. wobec 981,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. >>>>  

iFun4all

"Serial Cleaner" zadebiutuje na Nintendo Switch 30 listopada, podał iFun4all, producent gry. Spółka w porozumieniu z Curve Digital, wydawcą gry, ma zapewnioną większą część przychodów ze sprzedaży "Serial Cleanera" na tej platformie. >>>> 

Midven, Prime Bit Games

Prime Bit Games (PBG), niezależne studio wchodzące w skład notowanej na rynku NewConnect Grupy Midven, jeszcze w listopadzie br. chce zamknąć emisję do blisko 1 mln zł akcji serii B i zadebiutować na NewConnect na przełomie I i II kwartału 2018 r., poinformował Midven. Spółka otrzymała m.in. na ten cel dotację z programu 4 Stock Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wspierającą małe i średnie firmy w dostępie do rynku kapitałowego. >>>>  

Sare

Sare prowadzi analizy rynkowe i rozmowy z potencjalnymi podmiotami w celu realizacji akwizycji, ale za wcześnie jest na ujawnienie szczegółów, wynika ze słów prezesa Dariusza Piekarskiego. Połączenie spółek z grupy Sare: Teletarget i Salelifter przyniesie pozytywny wpływ na wyniki w kolejnych kwartałach, dodał prezes. >>>> 

Cognor

Cognor dokonał przydziału 26,53 mln akcji oferowanych we wtórnej ofercie publicznej (SPO), podała spółka. >>>> 

Apator

Apator spodziewa się, że w 2018 r. odnotuje spadek przychodów r/r w obszarze opomiarowania energii elektrycznej, utrzymanie lub spadek przychodów w opomiarowaniu gazu i wzrostu przychodów w opomiarowaniu wody i ciepła oraz w aparaturze łączeniowej, poinformował członek zarządu i dyrektor ds. finansowych Piotr Nowak. >>>>  

Zaktualizowana prognoza wyników Apatora na 2017 r. uwzględnia "wiedzę i założenia dotyczące IV kwartału", poinformowali członkowie zarządu, pytani o spodziewane wykonanie nowej prognozy. Spółka zastanawia się, czy w przyszłym roku będzie kontynuowała publikowanie prognoz. Apator pracuje też nad zmianami w strategii i nie planuje akwizycji. >>>> 

Medinice

Medinice, spółka z branży MedTech, chce zadebiutować na NewConnect najpóźniej w I kwartale 2018 roku. Spółka szacuje swoje potrzeby inwestycyjne na 10-20 mln zł, poinformował prezes Sanjeev Choudhary. Medinice liczy, że w przyszłym roku będzie gotowy do komercjalizacji Pacepress - innowacyjnego opatrunku uciskowego stosowanego przez pacjentów po implantacji urządzeń medycznych w celu zapobiegania komplikacjom krwotocznym. >>>>  

PKN Orlen

Stacja doświadczalna hodowli glonów, która powstała na terenie rafinerii PKN Orlen w Płocku (Mazowieckie) przeszła rozruch technologiczny. Wytypowano też szczepy glonów olejowych i taksonów okrzemek do hodowli w ramach projektu wytwarzania biopaliw drugiej generacji. >>>>