Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, oraz Emitent.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokonała kolejnej okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do segmentu lista alertów. Do segmentu zakwalifikowane zostały akcje 39 emitentów, a akcje 2 emitentów przestały być kwalifikowane do listy, podała giełda.>>>>

Polwax

Polwax odnotował 3,85 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 6,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Scope Fluidics

Scope Fluidics chce do końca tego roku wyłonić kandydata do realizacji trzeciego projektu - najprawdopodobniej w obszarze antybiotykowrażliwości. Spółka posiada środki na rozwój projektu we wstępnym etapie. Dalszy rozwój domyślnie miałby być finansowany ze środków uzyskanych w wyniku komercjalizacji projektu PCR|ONE, która ma szansę dojść do skutku przed założonym na I połowę 2020 roku terminem, poinformował ISBnews prezes Scope Fluidics Piotr Garstecki. >>>>

Action

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wydał postanowienia, mocą którego sędzia-komisarz zatwierdził spis wierzytelności złożony przez zarządcę 8 grudnia 2016 r. oraz pierwszy uzupełniający spis wierzytelności złożony przez zarządcę 16 listopada 2017 r., podał Action w restrukturyzacji. >>>>

KCI

KCI odnotowało 2,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 0,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Cube.ITG

Zarządca Data Techno Park w restrukturyzacji, jednostki zależnej Cube.ITG w restrukturyzacji, za zgodą sędziego-komisarza złożył podmiotowi trzeciemu oświadczenie o odstąpieniu od przedwstępnej umowy zbycia nieruchomości, podało Cube.ITG. >>>>

Polnord

Polnord odnotował 24,8 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu 2018 r. przy szacunkowych przychodach ze sprzedaży wynoszących 143,1 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Qumak

Qumak odnotował 13,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 41,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) i JSW Innowacje planują współpracę z międzynarodowym koncernem Sasol w transferze nowoczesnych technologii, związanych z wykorzystaniem węgla oraz węglopochodnych, podała JSW. >>>>

Famur

Kontrola celno-skarbowa w Famurze, przeprowadzona w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów osiągniętych w latach 2013, 2014 i 2015, będzie skutkować - w przypadku wydania decyzji podatkowej - obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 17,74 mln zł wraz z odsetkami, które na dzień publikacji raportu wynoszą ok. 4,44 mln zł, podał Famur. Spółka nie zgadza się z wnioskami organu zawartymi w wyniku kontroli i podejmie środki odwoławcze. >>>>

Gino Rossi

Postępowanie egzekucyjne, w ramach którego dokonano zajęcia komorniczego rachunku bankowego spółki Simple Creative Products na kwotę 6 mln zł, zostało umorzone, podało Gino Rossi. >>>>

i2 Development

i2 Development dokonał emisji i przydziału 30 tys. zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł i maksymalnym terminie wykupu przypadającym 26 września 2021 r., podała spółka. >>>>

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Klabater

- Klabater i studio Punch Punk Games podpisały umowy wydawniczo-produkcyjne na dwa nowe projekty: 'This is Zodiak Speaking' i jeszcze nieogłoszoną produkcję z gatunku top down stealth - shooter. Premiera 'This is Zodiak Speaking' planowana jest na 2019 rok, a drugi tytuł trafi na rynek rok później, podał Klabater. >>>>

LPP

LPP otworzyło pierwszy we Frankfurcie i dwudziesty w Niemczech salon Reserved o powierzchni 2 644 m2, podała spółka. LPP planuje dalszy rozwój stacjonarnej sieci sprzedaży swojej flagowej marki i ze szczególną uwagą przygląda się kolejnym lokalizacjom w Europie Zachodniej. W II kw. br. większość z 921 mln przychodów Reserved pochodziła z zagranicy. >>>>

QubicGames

Gra "One Strike" od QubicGames zadebiutuje 11 października na konsoli Nintendo Switch w Japonii, podała spółka. Cena gry została ustalona na 500 JPY. >>>>

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zamierza systematycznie zwiększać wydobycie gazu ziemnego w Pakistanie i umacniać swoją pozycję na tamtejszym rynku. Jeszcze w tym miesiącu spółka planuje wykonanie kolejnego odwiertu na złożu Rehman, zaś na obszarze koncesji Kirthar zaplanowano prace sejsmiczne 2D i 3D w celu wytypowania kolejnych złóż do eksploatacji, poinformowała spółka. >>>>

Immofinanz

Immofinanz sfinalizował transakcję sprzedaży pakietu ok. 26% akcji CA Immobilien Anlagen (CA Immo) na rzecz SOF-11 Starlight ze Starwood Capital Group za 757,9 mln euro, podała spółka. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

Inpro

Inpro planuje przeprowadzić emisję 3-letnich obligacji, zabezpieczonych, na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej do 25 mln zł, podała spółka w komunikacie. >>>>

Skarbiec TFI

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, realizując porozumienie o strategicznej współpracy, podpisały umowę o zlecenie zarządzania portfelem funduszu i ryzykiem funduszu Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ (Trigon GLW FIZ), podał Skarbiec Holding - właściciel Skarbiec TFI. Umowa wejdzie w życie 1 listopada 2018 r. >>>>

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy wypracował 10,6 mln zł w I połowie br. wobec 1,6 mln zł rok wcześniej. Bank pracuje nad wdrożeniem zautomatyzowanego procesu gotówkowego online, poprawą procesu kredytu hipotecznego i pracuje nad poprawą obsługi MSP, licząc na wzrost salda kredytów w całym roku, po jego spadku w I półroczu, poinformował prezes Sławomir Zawadzki. >>>>

Mostostal Warszawa

Oferta Mostostalu Warszawa, warta 51,57 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu Acciona Nieruchomości Wilanów na realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego "B8" przy ul. abp. Józefa Teodorowicza w Warszawie, podała spółka. >>>>

CI Games

Akcjonariusze CI Games zdecydowali o upoważnieniu zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Upoważnienie ma być opcją pozyskania kapitału w sytuacji, gdy pojawią się "interesujące cele akwizycji w obrębie producentów gier wideo lub istotne, nowe projekty". >>>>

Bloober Team

Premiera gry "The Padre"wydawanej przez Feardemic - spółkę zależną Bloober Team - nastąpi 12 grudnia 2018 roku na platformach XboX, PS4, Nintendo Switch i PC, podała spółka. >>>>

BGŻ BNP Paribas

Bank BGŻ BNP Paribas otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 Banku zysku netto jednostkowego za I poł. br. w kwocie 194,07 mln zł, podał bank. >>>>