Grupa Kęty

Grupa Kęty odnotowała 83,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 77,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Grupa Kęty spodziewa się, że sprzedaż Segmentu Wyrobów Wyciskanych w IV kw. 2018 r. wzrośnie o ok. 10-15% r/r, Segmentu Systemów Aluminiowych - o ok. 10-15% r/r, a Segmentu Opakowań Giętkich - o ok. 5-10% r/r, podała spółka. Wydatki inwestycyjne mają w tym okresie opiewać na ok. 140 mln zł. >>>> 

Grupa Lotos

Grupa Lotos miała 8,34 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 0,87 mld zł zysku operacyjnego i 1,04 mld zł EBITDA w III kw. 2018 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>  

Grupa Żywiec

Grupa Żywiec odnotowała 116,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 97,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Unimot

Unimot miał 828 mln zł skonsolidowanych przychodów i 13,9 mln zł EBITDA w III kw. 2018 r., wobec odpowiednio 823 mln zł zysku i 7,1 mln zł straty w II kw., podała spółka, przedstawiając wstępne szacunkowe dane. >>>> 

Herkules  

Zarząd Herkulesa podjął decyzję o rekomendowaniu najbliższemu walnemu zgromadzeniu podwyższenie kwoty dywidendy wypłaconej akcjonariuszom za 2017 r. o dodatkowe kwoty przeniesione z kapitału zapasowego spółki, podał Herkules. >>>> 


>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Astarta Holding

Astarta Holding sprzedała 88 035 ton cukru w III kw. 2018 r., co oznacza spadek o 20% r/r, podała spółka. Średnia cena cukru wyprodukowanego przez grupę spadła o 18% r/r do 10 460 UAH/t. >>>>  

MNI

- Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć akcje MNI w upadłości z obrotu giełdowego z dniem 27 października, podała spółka. >>>> 

Grupa AB

Grupa AB dokonała emisji 1 080 sztuk zdematerializowanych, niezabezpieczonych obligacji kuponowych na okaziciela, serii AB04 231023 o wartości nominalnej 10 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej emisji wynoszącej 10 800 000 zł, podała spółka. >>>> 


>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Cloud Technologies

Cloud Technologies zamierza przeznaczyć posiadaną gotówkę na wkład własny w ramach projektów rozwojowych, na które otrzymał dofinansowanie, rozważa też kupno wykorzystywanej platformy informatycznej, poinformował ISBnews prezes Cloud Technologies Piotr Prajsnar. >>>> 

Arctic Paper

Rottneros - szwedzka spółka zależna Arctic Paper - odnotował 212 mln SEK (88 mln zł) zysku netto w III kw. 2018 r., podało Arctic Paper. >>>> 

Inno-Gene

Inno-Gene objął nowe udziały w spółce stowarzyszonej Central Europe Genomics Center (CEGC), podała spółka. W wyniku transakcji udziały Inno-Gene w CEGC, które zrealizuje wartą ponad 63 mln zł część projektu Genomiczna Mapa Polski, wzrosły do 41,1% z 26,5%. Na mocy wcześniejszego porozumienia spółka objęła 34 nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym CEGC. >>>> 

InPost

InPost rozpoczął współpracę z Lidl Polska - przy wybranych sklepach sieci staną Paczkomaty InPost, podał operator. InPost podtrzymał też plan zwiększenia liczby Paczkomatów do 4 500 na koniec roku z ponad 4000 maszyn obecnie. >>>> 


>>> Zobacz też rekomendacje

Scope Fluidics

Curiosity Diagnostics, spółka zależna Scope Fluidics, opracowała laboratoryjną wersję chipa mikroprzepływowego do panelu Clostridium wraz z metodami i odczynnikami służącymi do wykrywania bakterii Clostridium difficile, podała spółka. To drugi po MRSA (identyfikacja i antybiotykooporność gronkowca złocistego) panel opracowany przez spółkę. >>>> 

PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) powinna wkrótce przedstawić strategię dotyczącą farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, poinformował wiceprezes Paweł Śliwa. >>>>