Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, oraz Emitent.

PGE

Agencja Moody’s utrzymała rating dla PGE na poziomie Baa1 z perspektywą stabilną - poinformowała PGE w komunikacie prasowym.>>>>

CCC

Grupa CCC miała w trzecim kwartale 2018 roku 41,7 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 38,6 mln zł zysku netto rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.>>>>

CCC zawarło porozumienie term sheet przewidujące wstępne warunki transakcji obejmującej nabycie pakietu mniejszościowego udziałów w spółce HR Group Holding S.a r.l oraz zbycie przez CCC wszystkich udziałów w spółce pod firmą CCC Germany GmbH, podała spółka w opóźnionej informacji. >>>>

Powierzchnia sprzedaży Grupy CCC wyniosła 682,9 tys. m2 na koniec września br., co stanowi wzrost o 147 tys. m2 wobec końca ub.r., podała spółka. Na ten wzrost złożyły się otwarcia i powiększenia sklepów CCC (+ 58,9 tys. m2), oraz nabycie spółki: Karl Vogele AG - Szwajcaria (+ 88,13 tys. m2), podano także. >>>>

Eurocash

Zysk netto grupy Eurocash, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, w trzecim kwartale 2018 roku wyniósł 36,4 mln zł wobec 35,7 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie. Konsensus PAP zakładał 37 mln zł zysku. >>>>

Agora

Agora podwyższyła prognozę wzrostu rynku reklamy w 2018 roku do 6-8 proc. - podała spółka w raporcie kwartalnym. Spółka podniosła swoje szacunki odnośnie dynamiki wzrostu wydatków na reklamę we wszystkich segmentach rynku poza czasopismami. >>>>

Grupa Agora odnotowała w trzecim kwartale 2018 roku 17 mln zł zysku EBITDA, o prawie 10 proc. więcej niż rok wcześniej, głównie dzięki wynikom sieci kin Helios, działalności w internecie oraz reklamie zewnętrznej - podała spółka w raporcie. Wynik grupy był wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 13,5 mln zł zysku. >>>>

Foodio Concepts, spółka z grupy Helios należącej do Agory, uruchomi trzy pierwsze lokale gastronomiczne Papa Diego do końca bieżącego roku w Libero w Katowicach, Forum w Gdańsku i galerii w Poznaniu, poinformował prezes Agory Bartosz Hojka. >>>>

Agora uważa pierwsze wyniki konceptu premium Helios Dream za "obiecujące", poinformował prezes Bartosz Hojka.>>>>

British Automotive Holding

British Automotive Holding (BAH) sprzedał 314 samochodów w październiku (w tym 215 samochodów marki Land Rover i 99 samochodów marki Jaguar), co oznacza wzrost o 45% r/r, podała spółka. Narastająco od początku roku sprzedaż wzrosła o 41% r/r do 2 940 szt. >>>>>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Enea

Enea odnotowała 584 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2018 r. według wstępnych danych, podała spółka.>>>>

Dino Polska

Dino Polska odnotowało 82,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 63,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Monnari Trade

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w październiku br. przez grupę kapitałową Monnari Trade wyniosły ok. 22,1 mln zł i były wyższe o 2,79% r/r, podała spółka. >>>>

Ursus

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw
upadłościowych i restrukturyzacyjnych przychylił się do wniosku zarządu Ursusa i wyraził zgodę na otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec spółki, wyznaczając jednocześnie na sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód Katarzynę Sacharuk, zaś na nadzorcę sądowego Dariusza Wardę, podał Ursus. Złożony w sądzie i realizowany od dziś plan restrukturyzacji dotyczy okresu IV kw. 2018-2023. >>>>

PEManagers

Private Equity Managers (PEManagers) odnotował 2,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>


>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych
Echo Investment

Zarząd Echo Investment warunkowo wypłaci akcjonariuszom zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018, podała spółka. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę zaliczki dywidendowej wyniesie 206,35 mln zł, tj. 0,5 zł na 1 akcję. >>>>

Work Service

Work Service prowadzi negocjacje z obligatariuszami obligacji serii T, W i Y i chce zmiany daty wykupu tych obligacji - poinformował Work Service w komunikacie >>>>

PCC Rokita

PCC Rokita odnotowała 53,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 25,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Impexmetal

Impexmetal odnotował 57,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 43,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Global Cosmed

Global Cosmed odnotował 1,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Capital Park

Capital Park odnotował 5,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Mirbud

Mirbud podpisał z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu w Stalowej Woli na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan Podstrefa Stalowa Wola, podał Mirbud. Wartość umowy wynosi 23 997 000 zł netto. >>>>

Arctic Paper

Arctic Paper pracuje nad poprawą marż i planuje dalsze podwyżki cen w segmencie papieru, które mają zrekompensować wzrost cen celulozy - poinformowała spółka w komunikacie prasowym >>>>

Arctic Paper odnotował 25,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuowanej w III kw. 2018 r. wobec 21,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

QubicGames

QubicGames odnotowało 1,06 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 1,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

QubicGames planuje wydać 10 nowych tytułów na konsolę Nintendo Switch do 31 stycznia 2019 r., podała spółka. >>>>

Grupa Żywiec

Guillaume Duverdier zrezygnował ze stanowiska prezesa zarządu Grupy Żywiec, podała spółka. Na jego następcę ma zostać zarekomendowany Francois-Xavier Mahot. >>>>

Celon Pharma

Celon Pharma otrzymał od prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor kinaz FGFR w terapii nowotworów - CPL304110, podała spółka. >>>>

Biuro Inwestycji Kapitałowych

Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) odnotowało 2,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Baltona

Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 43,71 mln zł w październiku 2018 r. i były wyższe o 64% r/r, podała spółka. >>>>

Alior Bank

Alior Bank nie prowadzi żadnych działań dotyczących przejęcia wydzielonej części Banku Ochrony Środowiska, poinformował wiceprezes Alior Banku Krzysztof Bachta.>>>>

Kruk

Zapisy na pierwszą emisję obligacji publicznych w ramach V Programu Emisji Obligacji Kruka potrwają od 25 do 36 listopada. Łączna wartość nominalna oferty wynosi 30 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 5,22% w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,5 pkt proc.), podał Kruk. >>>>

Grupa Lotos

EuroRating podtrzymał rating kredytowy Grupy Lotos na poziomie BBB- i zmienił perspektywę ratingu na pozytywną ze stabilnej, podała agencja. >>>>

Bioton, Biomed-Lublin

Biomed-Lublin zawarł z Biotonem umowę dotyczącą współpracy w zakresie dystrybucji i promocji produktu leczniczego spółki o nazwie handlowej BioTrombina 400. Łączna prognozowana wartość umowy wynosi ok 20 mln zł w całym okresie jej obowiązywania tj. do 2023 r., podała spółka, >>>>

Akcjonariusze Biomedu-Lublin zdecydują o podwyższenie kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji z wyłączeniem prawa poboru lub emisji obligacji zamiennych na akcje, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 6 grudnia. Środkami pozyskanymi z emisja spółka chce sfinansować budowę Centrum Badowczo-Rozwojowego, podał Biomed-Lublin. >>>>

Unified Factory

Unified Factory w restrukturyzacji otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego obejmującego wierzytelności z obligacji wyemitowanych przez spółkę, podał Unified Factory. >>>>

Boryszew

Boryszew zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej, podała spółka. >>>>

Solar Company

Solar Company osiągnęło skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 13,4 mln zł w październiku br., podała spółka. Wcześniej spółka podawała, że w październiku 2017 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 12,6 mln zł. >>>>

Inter Cars

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 21,1% r/r do 806,9 mln zł w październiku 2018 r., podała spółka. >>>>