Nowe regulacje UE dot. prospektów zwiększą dostępność GPW dla nowych spółekWarszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - W Unii Europejskiej oczekiwane są nowe regulacje dotyczące prospektów emisyjnych, które jeśli wejdą w życie w drugiej połowie przyszłego roku, mogą spowodować, że rynek kapitałowy będzie bardziej atrakcyjny i łatwiej dostępny dla polskich spółek, wynika z wypowiedzi mecenas Klaudii Brzezińskiej z kancelarii Prof. Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni.

"Planowane są nowe wyłączenia od obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, zarówno dotyczące ofert publicznych, jak i dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym oraz nowe rodzaje prospektów emisyjnych. Część zmian już obowiązuje, na resztę będziemy musieli poczekać do lipca przyszłego roku. Dużo jeszcze zależy od aktów wykonawczych Komisji Europejskiej, jednak wydaje się, że po zmianach rynek kapitałowy będzie bardziej atrakcyjny i łatwiej dostępny dla polskich spółek" - powiedziała Brzezińska, cytowana w komunikacie podsumowującym grudniową konferencję regionalną Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG).

Jak wskazała radca prawny z kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni, dr Joanna Róg-Dyrda, opublikowany niedawno projekt ustawy dostosowującej krajowe regulacje do rozporządzenia prospektowe przewiduje jednak, że tylko część z tych ułatwień będzie dotyczyła krajowych emitentów, podano także.

"Wśród działań Komisji Europejskiej mających bezpośredni wpływ na spółek należy wymienić również Action Plan - FinancingSustainableFuture. Nakłada on na spółki od 2021 roku obowiązek informowania o udziale zrównoważonych finansów w ich działalności. W przypadku próby pozyskania kapitału z giełdy spółka zaś musiałaby poświadczyć, że spełnia trzy przesłanki zrównoważonej działalności" - czytamy dalej.

Ponadto dr Joanna Róg-Dyrda i mec. Klaudia Brzezińska zwróciły uwagę na nowe regulacje zaproponowane po nagłośnieniu sprawy GetBack.

"Wskazały one na ustawę, której zadaniem ma być wzmocnienie nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrona inwestorów na tym rynku. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. Najważniejszą zmianą wynikającą z tej ustawy jest obligatoryjna dematerializacja obligacji i ich rejestracja w KDPW oraz wprowadzenie instytucji agenta emisji" - czytamy dalej.

Zdaniem dr Róg-Dyrdy, nowe wymogi dotyczące emisji obligacji, także przez spółki niepubliczne, spowodują, że nie będzie to już łatwy instrument pozyskania finansowania dłużnego.

(ISBnews)