Komisja zajmowała się sprawozdaniami za 2018 r. z realizacji polityki pieniężnej i z działalności NBP. Wiceprezes Trzecińska przypomniała, że w 2018 r. bank centralny udzielił "wsparcia płynnościowego" dwóm bankom komercyjnym, realizując ustawowe zadania. Kredyty te zostały w całości spłacone w I kwartale 2019 r. zakładany cel kredytów został osiągnięty - zaznaczyła. Podkreśliła, że w tym roku NBP nie udzielał takich kredytów.

Odpowiadając na pytania posłów Trzecińska mówiła m.in., że w 2018 r. NBP kupił 25,7 tony złota i tym samym zwiększył zasoby kruszcu o jedną czwartą, do 128,6 ton. Złoto zostało nabyte na rynku i zdeponowane na rachunku Bank of England. Była to decyzja strategiczna, NBP decydując o zakupie jakichkolwiek instrumentów finansowych czy aktywów kieruje się priorytetem zapewnienia bezpieczeństwa - podkreśliła wiceprezes.

Członek Rady Polityki Pieniężnej Eryk Łon powiedział z kolei, że jeżeli w dalszej perspektywie jakiś niewielki procent NBP ulokował w akcjach, to on uważa, "że to nic zdrożnego". "Osobiście uważam, że taką możliwość można dopuścić w przyszłości" - stwierdził.(PAP)

wkr/ pad/