Fragment, którego dotyczy przetarg, jest częścią jednego z trzech odcinków, na jakie podzielono budowę drogi ekspresowej S7 od Krakowa do granicy woj. świętokrzyskiego. Odcinek ten, od granicy woj. świętokrzyskiego do Szczepanowic (bez węzła Szczepanowice), z powodu protestów mieszkańców wsi Poradów w powiecie miechowskim ma uchyloną decyzję środowiskową dla fragmentu trasy projektowanego w rejonie ich miejscowości.

Dlatego w ramach tego odcinka wyodrębniono dwa etapy. Na etap o długości ok. 18,7 km Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem) GDDKiA podpisała w tym miesiącu umowę z wykonawcą - Przedsiębiorstwem Usług Technicznych Intercor, które zaproponowało cenę 752,9 mln zł i 31-miesięczny termin realizacji inwestycji od daty podpisania umowy. Inwestycja ta ma już decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wydaną przez wojewodę małopolskiego.

Reklama

W środę GDDKiA ogłosiła przetarg na projekt i budowę ostatniego etapu o długości ok. 5,33 km od węzła Miechów (bez węzła) do węzła Szczepanowice (bez węzła).

Jak poinformowała rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, do zadań wykonawcy wyłonionego w przetargu będzie należało m.in. zaprojektowanie i wybudowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, a także uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.

Zgodnie z warunkami przetargu prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają być ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji, który może zaoferować wykonawca w postępowaniu przetargowym, wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

Prawie 56-km odcinek S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do węzła Igołomska w Krakowie został podzielony na trzy części realizacyjne: odcinek od granicy województwa świętokrzyskiego do węzła Szczepanowice (bez węzła) - długość ok. 23 km; odcinek węzeł Szczepanowice (z węzłem) do węzła Widoma (z węzłem) - długości ok. 14 km; fragment węzeł Widoma (bez węzła) do granic Krakowa (z włączeniem do węzła Igołomska) - długości ok. 18 km.

Najbardziej zaawansowany jest odcinek od węzła Szczepanowice do węzła Widoma, którego budowa rozpoczęła się jesienią zeszłego roku i – dzięki sprzyjającej aurze - trwała także bez większych przerw w okresie zimowym. Aktualnie prace są zaawansowane w ponad 20 proc. - wykonywane są wykopy, nasypy i prace przy wznoszeniu podpór obiektów mostowych.

Zgodnie z umową podpisaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w styczniu 2018 roku, odcinek ten, w systemie „zaprojektuj i zbuduj” realizuje portugalska firma Mota-Engil Central Europe. Koszt inwestycji wynosi ponad 508 mln zł. Termin zakończenia inwestycji, zapisany w umowie, to pierwszy kwartał 2021 roku.

Odcinek od węzła Widoma do granic Krakowa ma wybranego wykonawcę - we wrześniu zeszłego roku GDDKiA podpisała umowę w tej sprawie z włoską firmą Salini Impregilo. Koszt tej inwestycji przekroczy 1,072 mld zł. Zadanie ma zostać wykonane w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy. Obecnie trwa procedura uzyskiwania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Wojewoda Piotr Ćwik zapowiedział w środę, że zezwolenie to powinno być wydane na przełomie czerwca i lipca tego roku.(PAP)

autor: Rafał Grzyb