Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na budowę drogi ekspresowej S3 w województwie lubuskim - drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego i Międzyrzecza - złożyło po 19 wykonawców, w tym trzy spółki giełdowe: Budimex i Mostostal Warszawa (oba odcinki) oraz Mirbud (tylko obwodnica Międzyrzecza), poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w komunikacie.

Poza wyżej wymienionymi spółkami, o realizację inwestycji starają się także największe europejskie i od lat obecne na polskim rynku spółki m. in. Skanska, Salini, Astaldi, Porr, Bilfinger Infrastructure, a także Eurovia Polska i Aldesa Construcciones.

Przetargi na drogę ekspresową S3 w województwie lubuskim obejmują budowę drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego o długości 11,6 km oraz budowę drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza o długości 6,37 km. Termin realizacji zamówień wynosi 25 miesięcy.

Obwodnica Gorzowa Wielkopolskiego łączy realizowany odcinek drogi S3 Szczecin-Gorzów (przed węzłem "Gorzów Północ") z odcinkiem S3 Gorzów Wlkp. - węzeł "Międzyrzecz Północ". Projektowana jezdnia drogi S-3 biegnie równolegle do wybudowanej lewej jezdni obwodnicy. Jezdnia lewa wraz z obiektami, obiekty nad obwodnicą i przepusty zostały wybudowane w poprzednich etapach.

Obwodnica Międzyrzecza to inwestycja, która polega na budowie zachodniej (prawej) jezdni drogi, dostosowaniu jej parametrów do wymogów drogi ekspresowej oraz połączenia projektowanego odcinka: od strony północnej z odc. Gorzów Wlkp. – węzeł "Międzyrzecz Północ" oraz od strony południowej z odc. węzeł "Międzyrzecz Południe" – węzeł "Sulechów". Dodatkowo planuje się wybudowanie węzła w miejscu przecięcia drogi ekspresowej z drogą wojewódzką nr 137.

Inwestycje realizowane są w ramach przyjętej na początku czerwca przez Radę Ministrów zmiany do Programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015 i ogłoszenie w 2013 r. ok. 50 przetargów na budowę dróg ekspresowych o długości 700 km. W każdym nich o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje cena (90 proc.), gwarancja jakości (5 proc.) i termin realizacji (5 proc.). Procedury mają charakter ograniczony.