Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Orange Polska

Orange Polska (TPSA) odnotowała 239 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2013 r. wobec 307 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Orange Polska (TPSA) podwyższyła całoroczny cel dla organicznych przepływów pieniężnych do "co najmniej 1 mld zł" z 833 mln zł pierwotnie, podała spółka w komunikacie. "Cel całoroczny dla organicznych przepływów pieniężnych podwyższony do 'co najmniej 1 mld zł' (z wyłączeniem nabycia pasma częstotliwości w 2013 roku, zmian zakresu konsolidacji oraz wpływu czynników ryzyka i sporu). Pierwotny cel osiągnięty z wyprzedzeniem: organiczne przepływy pieniężne wyniosły 833 mln zł narastająco od początku roku" - czytamy w komunikacie.

Orange Polska ma 15,126 mln klientów komórkowych po III kw. 2013 roku, o 2,5% więcej r/r, podała spółka w komunikacie. Liczba klientów post paid wyniosła w tym okresie 7,05 mln wobec 6,89 mln rok wcześniej. Liczba klientów pre-paid wzrosła do 8,07 mln wobec 7,86 mln rok wcześniej. Liczba klientów 3P (internet, TV i VoIP) wzrosła o 74,3% r/r do 333 tys. Stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny) spadły o 7,2% r/r do 4,82 mln. Stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny) obniżyły się o 1,4% r/r do 2,3 mln. Mobilne dostępy szerokopasmowe wzrosły o 23,5% r/r do 702 tys., a liczba klientów usług TV wzrosła o 1% do 699 tys.

Orange Polska traktuje nju.mobile jako broń w wojnie cenowej na rynku usług komórkowych i może przyspieszyć rozwój marki, ale obecnie nie musi, poinformował prezes PTK Centertel Mariusz Gaca. >>>>

Orange Polska spodziewa się podpisania umowy zbycia WP.pl do końca 2013 r. >>>>

Barlinek

Barlinek ocenia, że cena w wezwaniu "co najmniej odpowiada aktualnej wartości godziwej spółki", podano w komunikacie. "Zarząd spółki, kierując się (…) wskaźnikami oraz analizą porównawczą, stwierdza, iż proponowana przez wzywajacego w ogłoszonym wezwaniu jest zgodna z wymogami ceny minimalnej określonymi w art. 79 Ustawy o ofercie publicznej oraz co najmniej odpowiada aktualnej wartości godziwej spółki" – czytamy w komunikacie. >>>>

PBG

Jerzy Wiśniewski, który kontroluje spółkę, zrezygnował z objęcia 164 mln papierów nowej emisji. Nadzwyczajne walne zgromadzenie PBG w upadłości układowej zakończyło wczoraj obrady, które wznowiło po przerwie zarządzonej 30 września. – Główny akcjonariusz nie obejmie akcji nowej emisji, gdyż jego wierzytelność wynikająca z tytułu pożyczki udzielonej spółce 15 maja 2012 r. została uznana na liście wierzytelności i zostanie poddana restrukturyzacji – podała spółka w komunikacie. >>>>

Handlowy

Bank Handlowy zamknie 19 placówek detalicznych do końca tego roku, a do końca przyszłego roku przekształci 25 na oddziały działające w nowym formacie Smart.>>>>

Grupa Azoty

Grupa Azoty jest zainteresowana kupnem od chorwackiego Skarbu Państwa fabryki nawozów Petrokemija, wynika z nieoficjalnych informacji "Rzeczpospolitej". "Grupa Azoty już dziś jest największym w kraju i drugim w Europie producentem nawozów. Z informacji 'Rz' wynika, że chce ona jeszcze bardziej zwiększyć swój udział w rynku i szuka okazji do przejęć. Azoty są poważnie zainteresowane kupnem od chorwackiego Skarbu Państwa fabryki nawozów Petrokemija"- czytamy w gazecie. >>>>

Erbud

Erbud patrzy z optymizmem na swoje perspektywy na rynku budowlanym i uważa, że dostrzegł nowe segmenty, które pozwolą na znaczny, marżowy rozwój spółki w najbliższych latach. Chce ponadto być beneficjentem unijnych inwestycji, poinformował agencję ISBnews prezes spółki Dariusz Grzeszczak. "Branża budowlana ma jeszcze parę rzeczy do zrobienia w Polsce. Widzimy również nisze rynkowe, w których jest potencjał i są pieniądze. Ostatnie pięć lat pokazało, kto potrafi budować, dbając jednocześnie o zyski dla spółki. Erbud dziś ma ustabilizowaną sytuację finansową i perspektywy kolejnych projektów w segmentach o dobrych marżach i zapewnionym finansowaniu inwestycji. Z perspektywy inwestorów branżowych Erbud to firma solidna, terminowa, dbająca o jakość i zyski swoje, a także zleceniodawcy. Przez to m.in. możemy budować obiekty komercyjne, jak Eurocentrum, jak również szpitale" - powiedział ISBnews Grzeszczak.

Wszystkie segmenty działalności Erbudu w tym roku poprawiają marżowość, poinformował agencję ISBnews prezes spółki Dariusz Grzeszczak. Dobrze rozwijają się zagraniczne spółki budowlanej grupy. "Wszystkie nasze segmenty dają w tym roku plusy. Widać, że przewidzieliśmy sytuację wcześniej, gdyż z części działalności się wycofaliśmy. Wyszliśmy chociażby z segmentu drogowego już cztery lata temu, żeby nie brać udziału w walce konkurencyjnej" - powiedział ISBnews Grzeszczak.

Portfel zamówień Erbudu przekracza 1,6 mld zł, z czego na przyszły rok przypada ok. 800 mln zł, poinformował agencję ISBnews prezes spółki Dariusz Grzeszczak. "Portfel zamówień przekracza 1,6 mld zł. Na przyszły rok przypada ok. 800 mln zł" – powiedział ISBnews Grzeszczak. Drugie 800 mln zł przypada na całwe II pólrocze 2013 r., dodał.

Mercator Medical

Pierwotna oferta publiczna Mercator Medical rozpocznie się 30 października od publikacji przedziału cenowego; wtedy też rozpocznie się book-building. Oferta obejmie 2 160 850 akcji serii E nowej emisji, a spółka spodziewa się wpływów z emisji na poziomie ok. 30 mln zł netto, podała spółka w prospekcie. >>>>

Capital Park

Capital Park w ramach pozyskiwania finansowania na nowe projekty i inwestycje wykorzysta m.in. kredyty, rozważa także debiut giełdowy, ale nie wybrał jeszcze terminu wejścia na GPW, poinformował agencję ISBnews członek zarządu spółki Michał Koślacz. >>>>

PKP Cargo

Cena akcji PKP Cargo zostanie podana do publicznej wiadomości dopiero późnym popołudniem. Jednak agencja Bloomberga dotarła do nieoficjalnych informacji na temat ceny walorów kolejowego przewoźnika.>>>>

Gant

Kolejne trzy podmioty - Betaco Sp. z o.o., Rafał Motylski i Artur Malinowski - złożyły wnioski o upadłość obejmującą likwidację majątku Gant Development.>>>>

BZ WBK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Bank Zachodni WBK kontroli nad BZ WBK – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz BZ WBK – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych, podał Urząd w komunikacie.>>>>

Ovostar

Ovostar Union zwiększył produkcję i sprzedaż jaj (odpowiednio: o 32% r/r i o 26%), jak również wolumeny sprzedaży przetworów jajecznych w I-III kw. 2013 r (o 55% r/r przetworów suszonych i 42% r/r przetworów płynnych), podała spółka w komunikacie. "Całkowita liczba ptaków wzrosła na 30 września 2013 r. o 22% r/r do 4,41 mln z 3,62 mln na dzień 30 września 2012 r. Liczba kur niosek wzrosła o 41% r/r do 3,74 mln" - głosi komunikat. Produkcja jaj wzrosła w okresie trzech kwartałów br. o 32% r/r do 648 mln sztuk. Sprzedaż w tym czasie wzrosła o 26% r/r do 410 mln jaj, podano dalej.