Najbardziej przyjaznym dla kobiet miejscem do prowadzenia startupu są Stany Zjednoczone. Wysoką 8. pozycję w zestawieniu zajęła Polska. Tuż za USA znalazły się takie kraje jak Kanada, Australia, Szwecja, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Chile i Japonia. W badaniu zostało uwzględnionych 31 krajów z całego świata.

Przy konstruowaniu rankingu kraje były oceniane w 5 kategoriach:

- środowisko biznesowe - jedyna genderowo neutralna kategoria; uwzględnia takie zmienne jak przyjazne państwowe regulacje dla biznesu, poziom korupcji, liczbę monopoli, dostępność do kapitału, inwestycje w sektor B&R oraz innowacyjność środowiska biznesowego

- dostęp płci do zasobów - edukacji, internetu, bankowości oraz programów szkoleniowych dla małego i średniego biznesu

- przywództwo i prawa – równość praw pomiędzy kobietami i mężczyznami, udział kobiet na stanowiskach wykonawczych i menedżerskich oraz w sieciach social media

- kapitał biznesowy - stosunek kobiet do mężczyzn zakładających startupy, odsetek kobiet posiadających znajomości wśród przedsiębiorców, dostrzegających możliwości biznesowe i wysoko oceniających swoje umiejętności w zakresie prowadzenia własnej działalności

- zarządzanie - procent kobiet, które zakładają firmy, mają wykształcenie biznesowe, są zorientowane na rozwój i rynkową ekspansję

Najlepsze w rankingu Stany Zjednoczone otrzymały łącznie 71 pkt. proc. (wypadkowa wszystkich kategorii), widać wobec tego, że świat ma jeszcze wiele do zrobienia dla kobiet w zakresie poprawy warunków do prowadzenia własnej działalności biznesowej. Chociaż kraj został wysoko oceniony pod względem jakości środowiska biznesowego, jedynie 13 proc. powstających w nim startupów ma na stanowiskach wykonawczych kobiety.

Natomiast pod względem liczby kobiet zajmujących stanowisko dyrektora generalnego w spółkach znajdujących się w publicznym obrocie USA są notowane poniżej takich krajów jak Chiny, Brazylia, Malezja czy Nigeria.

W kategorii „środowisko biznesowe” pierwsze 3 pozycje zajęły kolejno Szwecja, USA oraz Japonia. Pod względem „dostępu do zasobów” płci pięknej najlepiej wiedzie się w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Australii. W kategorii „przywództwo i prawa” najlepsze okazały się USA, Kanada i Jamajka, natomiast pod względem „kapitału biznesowego” Nigeria, Ghana i Jamajka. W kategorii „zarządzanie” liderami są Australia, USA i Kanada.

Ponad 70 proc. państw uwzględnionych w rankingu osiągnęło ogólny wynik poniżej 50 proc.

>>> Czytaj też: Polska awansowała w globalnym rankingu konkurencyjności. Oto nasze mocne i słabe strony