Zysk operacyjny wyniósł 50,39 mln zł wobec 36,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 445,69 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 311,62 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 80,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 73,18 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 172,82 mln zł w porównaniu z 863,17 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 75,57 mln zł wobec 68,21 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na koszty działalności Grupy Tarczyński największy wpływ mają ceny nabywanych surowców, przede wszystkim wieprzowiny, stanowiącej ok. 80% surowca wykorzystywanego do produkcji. W ostatnich trzech miesiącach był widoczny trend spadkowy na rynku wieprzowiny spowodowany, słabszym popytem wewnątrz UE oraz ograniczonym exportem. Na przełomie listopad grudzień spodziewany wzrost notowania, co jest konsekwencją większego popytu z powodu zbliżających się Świąt" - czytamy w raporcie.

Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.

(ISBnews)