"Jako pierwsi wśród uniwersalnych instytucji finansowych na świecie stokenizowaliśmy sztukę. Nasze wejście do świata metaverse, które jest nierozerwalnie związane z NFT, to naturalna kontynuacja tego działania. To symboliczny gest wejścia do świata Web 3.0, ale zgodny z jego regułami. Teraz NFT z pracami Kai Renkas, wykonanymi na 25-lecie Bankowości Prywatnej Banku Pekao pokazujemy w jego naturalnym cyfrowym środowisku" - powiedział wiceprezes Pekao odpowiedzialny za pion bankowości prywatnej Jarosław Fuchs, cytowany w komunikacie.

Kaja Renkas to uznana artystka tworząca plakaty, okładki książek i animacje. Działa też w przestrzeni AR (rozszerzonej rzeczywistości). Dla Pekao przygotowała cykl prac "Żubr na Wall Street" oraz stworzone na ich bazie animacje. W metaverse udostępnia oprócz nich interaktywną grę "Forgotten Creatures" bazującą na AR.

To druga tokenizacja ogłoszona przez Bank Pekao. Wcześniej Pekao stokenizował elementy kompozycji malarskiej Rafała Bujnowskiego i powiązał je z 440 kartami płatniczymi Unique wprowadzonymi wspólnie z Mastercard. Każda z kart na awersie ma nadrukowane zdjęcie z fragmentem obrazu "Ściana pracowni" autorstwa tego znanego artysty wizualnego, podkreślono w informacji.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 250,57 mld zł na koniec 2021 r.

Reklama