Propozycja Komisji Europejskiej odzwierciedla wysiłki UE na rzecz wzmocnienia jej roli na arenie światowej, choć ma ograniczony wpływ na Arktykę. Nie jest członkiem Rady Arktycznej, regionalnego organu koordynującego, chociaż trzy jej państwa członkowskie – Dania, Finlandia i Szwecja – są - informuje Agencja Reutera.

Komisja proponuje, by UE współpracowała z partnerami na rzecz wielostronnego prawnego zobowiązania do niedopuszczania dalszego rozwoju wydobycia węglowodorów w Arktyce lub regionach przyległych, ani zakupu takich węglowodorów, jeśli miałyby być produkowane.

Prezydent Rosji Władimir Putin, którego kraj jest jednym z największych światowych eksporterów ropy i gazu i wydobywa paliwa kopalne w Arktyce, powiedział, że Moskwa w końcu skorzysta na takim zakazie ze względu na rosnące ceny - wskazuje Reuter.

„Jeśli takie decyzje doprowadzą do pewnej zmienności cen, (gospodarka Rosji) nie ucierpi tak bardzo. To dlatego, że zmniejszymy produkcję, ale uzyskamy pożądane ceny” – powiedział Putin na konferencji energetycznej w Moskwie.

Reklama

Arktyka jest jednym z regionów najbardziej dotkniętych zmianami klimatycznymi. Ogrzewała się trzy razy szybciej niż pozostała część planety w ciągu ostatnich 50 lat, powodując topnienie lodu pokrywającego ląd i morze, podnoszenie się poziomu mórz i topnienie wiecznej zmarzliny.

W ramach nowej strategii UE dąży również do wzmocnienia badań nad skutkami rozmrażania wiecznej zmarzliny, które mogą zagrozić polom naftowym i spowodować uwolnienie gazów cieplarnianych, a także niebezpiecznych zarazków uwięzionych w zamarzniętym gruncie.

„Ponad 70 proc. arktycznej infrastruktury i 45 proc. pól wydobywczych ropy naftowej jest zbudowanych na wiecznej zmarzlinie” – czytamy w dokumencie, który musi jeszcze zostać zatwierdzony przez 27 państw członkowskich UE.

Rada Arktyczna obejmuje Kanadę, Islandię, Norwegię, Rosję i Stany Zjednoczone oraz trzy państwa UE wraz z sześcioma organizacjami tubylczymi i pełni rolę forum współpracy. UE wystąpiła o status obserwatora.

Aby wzmocnić swoją obecność w regionie, UE planuje otworzyć biuro w stolicy Grenlandii Nuuk, tak jak zrobiły to Stany Zjednoczone w zeszłym roku - informuje Agencja.