Jak przekazał w piątek płocki koncern, Orlen analizuje możliwość inwestycji w petrochemię z Saudi Aramco i SABIC. Obecnie spółki prowadzą w tej sprawie rozmowy.

W przesłanej informacji sprecyzowano, że zakres trójstronnego porozumienia o współpracy ze stycznia br. zostanie rozszerzony o ocenę potencjalnego wspólnego rozwoju projektu kompleksu petrochemicznego obejmującego wielkoskalowy kraker parowy z mieszanym wsadem wraz z instalacjami pochodnymi, który byłby zintegrowany z rafinerią w Gdańsku.

"Możliwe inwestycje, których realizację analizujemy wspólnie z naszymi strategicznymi partnerami, w tym budowa wielkoskalowego krakera parowego wraz z instalacjami pochodnymi, to koszt rzędu kilku miliardów dolarów" - powiedział prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek cytowany w informacji prasowej. "Przed nami jeszcze pełne studium wykonalności, analizy techniczne i finalne decyzje inwestycyjne. Jeżeli ich wyniki okażą się pozytywne i zadowalające dla wszystkich stron, moglibyśmy docelowo wspólnie realizować projekty pozwalające nam w pełni zintegrować segment rafineryjny i petrochemiczny oraz wykorzystać możliwości rafinerii w Gdańsku" - dodał.

"Połączenie doświadczeń grup kapitałowych PKN Orlen, Saudi Aramco i SABIC, wiedzy i technologii oraz dostępu do rynków przy wykorzystaniu systematycznego wzrostu zapotrzebowania na petrochemikalia umożliwi wspólne zwiększanie wartości naszych firm. W ten sposób zbudujemy trwałe fundamenty współpracy i rozwoju na petrochemicznym rynku Europy Środkowej i nie tylko" - podkreślił Obajtek.

Reklama

Wiceprezes Saudi Aramco Mohammed Y. Al-Qahtani przekazał, że spółka czeka na dalszy ciąg prowadzonych z PKN Orlen i SABIC prac, które mają na celu ocenę wspólnej inwestycji w wielkoskalowy kompleks petrochemiczny zintegrowany z rafinerią w Gdańsku.

W informacji przesłanej przez PKN Orlen zaznaczono, że koncern prowadzi od czterech lat największe w swojej historii inwestycje petrochemiczne. Obejmują one m.in. rozbudowę Kompleksu Olefin III w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku - "kluczowy projekt w ramach strategicznego Programu Rozwoju Petrochemii i największą inwestycję petrochemiczną w Europie w ciągu ostatnich 20 lat". Jak podkreślono, przy budowie stosowane są technologie, które pozwolą m.in. na wzrost efektywności energetycznej, w tym redukcję o 30 proc. emisji CO2 w przeliczeniu na tonę produktu.

Koncern przekazał, że inwestycja wpisuje się w połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos, ponieważ to gdańska rafineria ma być dostawcą znacznego wolumenu produktów naftowych do wytwarzanych w płockim Kompleksie petrochemikaliów. Mają być one bazą do produkcji wszelkiego rodzaju przedmiotów codziennego użytku, m.in. środków czystości i artykułów higienicznych oraz medycznych, a także włókien syntetycznych do produkcji odzieży czy masek ochronnych. Są również niezbędne do produkcji części samochodowych, elementów sprzętu AGD i urządzeń elektronicznych - wyjaśniono.

Głównym elementem inwestycji w rozbudowę Kompleksu Olefin będzie budowa nowego krakera parowego. Moce istniejącego już krakera wynoszą 640 tys. ton. Inwestycja zakłada zwiększenie jego rzeczywistych mocy produkcyjnych do 1 mld 40 mln ton, czyli o ok. 60 proc. Całkowita wielkość produkcji petrochemikaliów w Grupie Orlen (obecnie przeszło 5 mln ton) wzrośnie o ponad 1 mln ton - poinformowano.

W lipcu br. PKN Orlen podpisał umowę na przejęcie części biznesu związanej z produkcją i sprzedażą polietylenu LDPE, należącej do największego krajowego wytwórcy tworzyw sztucznych – spółki Basell Orlen Polyolefins, w której jest udziałowcem. Jak wyjaśniono, z polietylenu LDPE najczęściej wytwarza się folie, worki, kanistry oraz opakowania do żywności. Zdolności wytwórcze przejętych aktywów wynoszą 100 tys. ton rocznie, co oznacza, że PKN Orlen samodzielnie, jako jedyny w Polsce wytwórca polietylenu LDPE, pokryje ok. 1/3 krajowego zapotrzebowania na ten produkt - zaznaczył koncern.

W ocenie PKN Orlen popyt na produkty petrochemiczne będzie rósł, napędzany przez rosnącą liczbę ludności na świecie, wzrost gospodarczy oraz zmianę struktury zapotrzebowania na surowce wykorzystywane w przemyśle. Tendencja wzrostowa dotyczy także Polski, która zużywa corocznie coraz więcej tworzyw, przy czym ich konsumpcja na mieszkańca jest nadal znacząco niższa niż w krajach Europy Zachodniej - zaznaczono. Według przytaczanych przez koncern szacunków do 2050 r. na świecie spodziewany jest wzrost zapotrzebowania na wysokomarżowe petrochemikalia aż o ok. 80 proc.

PKN Orlen przygotowuje się do przejęcia Lotosu. Uchwałę w tej sprawie mają podjąć nadzwyczajne walne zgromadzenia akcjonariuszy spółek (NWZA) zaplanowane na 20 i 21 lipca br.

Płocki koncern 12 stycznia br. zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej przedstawił środki zaradcze planowane w związku z zamiarem przejęcia Lotosu. Mają one uchronić polski rynek paliw i rynek rafineryjny przed monopolem. W ich ramach ustalono m.in., że koncern Saudi Aramco kupi 30 proc. akcji Rafinerii Gdańskiej, a węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Lotos znajdujących się na terenie Polski, natomiast Orlen kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji.

Orlen przekazał, że wynegocjował z Saudi Aramco długoterminowy kontrakt na dostawy od 200 tys. do 337 tys. baryłek ropy dziennie. Docelowy pułap dostaw arabskiej ropy powinien w tym roku osiągnąć pułap 400 tys. baryłek dziennie (20 mln ton rocznie). Składają się na to dostawy wynikające z kontraktu z saudyjskim koncernem oraz z transakcji sprzedaży 30 proc. udziałów w rafinerii. Orlen oszacował, że dostawy te mogą zaspokajać do 45 proc. łącznego zapotrzebowania całej Grupy Orlen - już po przejęciu Lotosu - zarówno w Polsce, jak i na Litwie oraz w Czechach. (PAP)